Vigtigheden af leg og bevægelse

Fysisk aktivitet er vigtigt for den generelle sundhed, og ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen bør børn bevæge sig mindst 60 minutter om dagen.

Barnets udvikling

Bevægelse er i særdeleshed vigtigt i de tidlige år, hvor børn vokser og opbygger muskler, knogler, ledbånd m.m. Det er i barndommen, der sker de største spring i knoglevæksten. Derfor er knoglestyrkende bevægelser såsom korte løbe- og gåture vigtige i disse år.1

Når et barn bevæger sig, træner det sin motorik og koordination, og det bidrager både til barnets kognitive, intellektuelle og sociale udvikling. Aktive børn har eksempelvis vist sig at være bedre til at koncentrere sig og modtage ny læring, idet der er fundet positive sammenhænge mellem fysisk aktivitet og de kognitive processer, som forudsætter barnets indlæringsevne.

Barnets sociale trivsel

Bevægelse har desuden stor betydning for barnets sociale trivsel. Et barn, der er tryg ved sin egen krop og føler, at det kan mestre sin krop, har lettere ved at indgå i lege og blive en del af et socialt fællesskab. Deltagelse i fysiske aktiviteter med andre børn giver barnet selvværd og selvtillid og kan danne grobund for nye sociale relationer.

Hvad siger lægen?

Arne Høst, ledende overlæge på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital, siger følgende om vigtigheden af, at børn leger og bevæger sig:

"Hos alle børn stimulerer leg motorik og sanser, og derfor er leg og bevægelse vigtigt,både for børns motoriske, sociale og psykiske udvikling. Indlæring af både intellektuelle og motoriske færdigheder fremmes via leg. En god motorik og balance er også med til at forebygge faldulykker og giver børn en øget sikkerhed. Leg stimulerer også til gode motionsvaner, som på længere sigt er med til at forebygge overvægt og fedme."


Konsekvenserne af en indlæggelse

En indlæggelse, hvor man pludselig bliver sengeliggende i længere tid og samtidig tages væk fra skole og fritidsliv, kan have særligt store konsekvenser for børn, fordi barnets krop og hjerne har ekstra meget brug for stimulans.

Legeheltene arbejder for at sikre, at de indlagte børns udvikling ikke går i stå under indlæggelsen. Gennem leg og bevægelse hjælper Legeheltene børnene til at opnå en bedre fysisk og mental tilstand. At styrke barnets tilstand er ikke blot vigtigt for barnet under hospitalsindlæggelsen, men også når barnet er udskrevet.

Vidste du, at...

1. Fysisk aktivitet har en forebyggende effekt på en lang række sygdomme.

2. Fysisk aktivitet i nogle tilfælde kan være en lige så effektiv, hvis ikke mere effektiv, behandlingsmetode som medicinering.

3. Der opnås den største sundhedsmæssige effekt, når helt inaktive personer får øget deres aktivitetsniveau blot en smule, fremfor når allerede aktive børn bliver endnu mere  aktive.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs mere om fysisk aktivitet som forebyggelse.
Læs mere om fysisk aktivitet som behandlingsmetode.

1.U.S. Department of Health and Human Services, 2011; Kulturministeriet, 2013