Vigtigheden af leg

Legeheltene arbejder for at skabe aktiv leg for indlagte børn, og vi arbejder for, at indlagte og udsatte børn kan få et frirum til at være børn igen. Det gør vi, fordi legen er essentiel for børns udvikling.

Børns ret til leg er et vigtigt fundament for Legeheltenes arbejde, og på denne side kan du læse om, hvorfor legen er så vigtig.

Et universelt fænomen

Alle mennesker har i en eller anden udstrækning erfaring med leg og særligt børn og unge kan let genkende den livgivende og smittende følelse, der er forbundet med leg. Leg er et universelt fænomen, der går på tværs af alder, køn, nationalitet, kultur og religion (Winther, 2017).

Ifølge Kultur- og legeforsker Johan Huizinga (1993) skal leg ses som værende ældre end kultur og uddyber, at dyrene ikke ventede på, at mennesket skulle komme og lære dem at lege. Huizinga siger desuden, at legens væsen indeholder en særlig kraft, større end en selv, og som i dets intensitet evner at begejstre og rive med. Når vi lader os rive med og leger, overgiver vi os med andre ord til noget, der er større end os selv!

Leg er ikke bare leg eller et middel til at opnå et mål. Leg har værdi i sig selv. Leg skal tages alvorligt, anerkendes og gives plads.

Leg og trivsel

Alle børn har ret til leg og ikke mindst behov for at lege. Førende legeforskere siger, at legen er afgørende for børns måde at være i verden på. Legen har både betydning for børns nuværende trivsel og er en central del af deres naturlige udvikling på sigt. Legeforskeren Dion Sommer udtaler, at:

Børn der leger mere, har mindre risiko for at blive ramt af angst, stress og depression. Det gør dem mere robuste og sætter gang i en positiv udviklingsspiral.

(Schelde, 2021)

I legens univers kan børn undersøge det, som optager dem eller udforske, hvem de helst vil være. Det bidrager til, at børn kan lære verden at kende på en lystfuld måde og på barnets egne præmisser. I legen kan skabes en ”som om” verden, hvor det unaturlige kan blive det mest naturlige. Her kan normale forhold ophæves og egne love kan skabes (Huizinga, 1993; Winther, 2017).

Effekt, udvikling og potentiale

En effekt af legen kan være, at man for en stund kan glemme de ellers eksisterende forhold og omgivelser og fordybe sig i legen. Dette kan opleves som et frirum for både børn og voksne og kan have særlig stor værdi for børn og familier, der befinder sig i en sårbar situation.

Leg kan altså danne grobund for fysisk, psykisk, social, følelsesmæssig og mental udvikling og give erfaringer, der bruges til at mestre livet bedre. På landets hospitalers børneafdelinger kan leg bidrage til at hjælpe børn med at mestre det at være syg og være på hospitalet (Gjærde et al., 2023).

I potentialet og effekterne af leg ligger et paradoks. For hvis potentialet skal indfris, må legen være formålsløs. Vi skal ikke lege for at blive bedre eller for at udvikle os. Vi skal lege for at lege. Vi skal lege for legens skyld. I dag er vi på vej i en retning, hvor legen skal og vil blive taget mere alvorlig.

Den udvikling byder vi velkommen og vil gerne bidrage til med initiativet, Legeheltene. At lege og føle sig i live er en del af det at blive rask.