Tal og statistik

Legeheltene

Legeheltene arbejder for at skabe aktiv leg og bevægelse for indlagte og udsatte børn.

På denne side har vi samlet relevant data om:

 • Leg og bevægelse
 • Indlagte og syge børn
 • Data fra Legeheltenes arbejde
 • Hospitalspersonalets oplevelse af Legeheltenes arbejde

Data om leg og bevægelse

Data om leg og bevægelse for børn og unge

  • Ifølge WHO og Sundhedsstyrelsen bør børn bevæge sig 60 minutter om dagen, mens voksne kan nøjes med et minimum på 20-30 minutter om dagen (Sundhedsstyrelsen, 2006).
  • Ifølge et forskningsprojekt fra Center for Sund Aldring og Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet (2025), gør 14 dages inaktivitet unge 40 år svagere. Forskningen viser, at det tager omkring seks uger at genvinde den tabte kondition og muskelmasse og endnu længere tid at genvinde muskelstyrken.

   Data om indlagte og syge børn

    • Ifølge Danmarks Statistik bliver ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år hvert år indlagt.  
    • Tal fra Sundhedsdatastyrelsen (2018) viser, at ca. 35.000 børn i alderen 0-19 år hvert år er i kontakt med psykiatrien (2017). Heraf bliver en ud af 20 indlagt.
    • Hvert sjette barn i aldersgruppen 5-17 år, lider af en kronisk eller langvarig sygdom. Heraf føler 11 % sig ofte eller altid ensomme, og 17 % bliver mobbet eller holdt udenfor af deres jævnaldrende. (Danske Patienter, 2017).

     Data fra Legeheltenes arbejde

     Det siger hospitalspersonalet om Legeheltene