Vi arbejder målrettet med ansvarlighed

Heltene

  Ordentlighed er en af vores kerneværdier, og vi bestræber os på at gøre en positiv forskel for det samfund, vi er en del af. Læs mere på denne side om, hvordan vi arbejder med ansvarlighed ift. bl.a.

  • FN's Børnekonvention
  • FN's 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling
  • Børnesikkerhed- og samværspolitik
  • Code of Conduct

   Som børneorganisation er det vigtigt at tage ansvar, da børnene er vores fælles fremtid. Børneulykkesfonden arbejder målrettet med bl.a. FN's Verdensmål og herigennem at gøre en forskel for bl.a. udsatte og syge børn i Danmark. Vi står bag læringsmaterialet ”Hej skal vi lære?”, som lærer børnehavebørn om FN’s 17 verdensmål, og det fælles globale ansvar vi har for at skabe en bedre verden.

   Henriette Madsen

   Generalsekretær i Børneulykkesfonden

   FN's Børnekonvention

   Ansvarlighed

   Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse. Dette udsagn er en del af heltenes DNA, og det er et vigtigt grundlag for vores arbejde. 

   For leg er en helt basal og vigtig rettighed, som alle børn har ret til. Det fremgår bl.a. af Børnekonventionens artikel 31, punkt 1, der omhandler, at alle børn har ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser. FNs Børnekonvention er skrevet for at sikre en række basale rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder.

   FN's verdensmål

   Ansvarlighed

   Vi støtter op om de FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og har særligt fokus på verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel.

   Ifølge dette verdensmål skal alle mennesker i alle aldre have mulighed for et godt helbred – både fysisk og psykisk. I Danmark skal verdensmålet bl.a. understøtte arbejdet om at bekæmpe ulighed i sundhed samt styrke mental sundhed.

   Vores tilbud på hospitaler, børne- og ungepsykiatriske afdelinger, børnehjem og indkvarteringssteder for flygtninge bidrager til at sikre, at børnene udvikler sig både fysisk, mentalt og socialt. For os er det en grundsten i vores arbejde, at indlagte og udsatte børn skal have de samme oplevelser og muligheder som andre børn.

   Børnesikkerhed- og samværspolitik

   Ansvarlighed

   Heltene er en del af Børneulykkesfonden, og alle ansatte og frivillige forpligter sig til Børneulykkesfondens børnesikkerhed- og samværspolitik.

   Politikken har til formål at forebygge og beskytte børnene mod alle former for fysisk, seksuel og følelsesmæssig misbrug, omsorgssvigt og mishandling begået af medarbejdere og andre personer, som organisationen er ansvarlig for, herunder forretnings- og samarbejdspartnere og frivillige.

   Code of Conduct

   Ansvarlighed

   For at være en leverandør til Børneulykkesfonden er det påkrævet, at leverandøren og dennes underleverandører underskriver vores Code of Conduct. Dokumentet skal sikre, at leverandørerne overholder love og udviser etisk og ansvarlig adfærd, herunder bl.a. inden for børnearbejde, tvang og chikane, arbejdstid, anti-korruption mm.