Indsamlingsetik

Heltene

  Det er afgørende for os, at vi arbejder ud fra en høj indsamlingsetik, og vi forsøger at skabe transparens i måden, vi indsamler og anvender midler. Læs mere på denne side om, hvordan vi arbejder med indsamlingsetik:

  • ISOBRO
  • Whistleblowerordning
  • Indsamlingsnævnet

   ISOBRO

   Indsamlingsetik

   Vi er medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation). Det betyder bl.a. at vi:

   • Forpligter os til ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer, som – sammen med kommunikation, kontrol og muligheden for at klage til ISOBROs branchenævn – sikrer høj troværdighed for indsamling i Danmark.
   • Anvender ISOBROs eksempelregnskab, som angiver anbefalede definitioner, indregningskriterier og målemetoder i NGO-branchen.
   • Overholder gældende regler for bl.a. skat, moms, spil og lotteri mm.  

   Whistleblowerordning

   Indsamlingsetik

   En whistleblowerordning er et system, der giver personer mulighed for anonymt at indberette begrundet mistanke eller viden om lovovertrædelser, tyveri, bedrageri eller andre strafbare forhold hos en organisation. 

   Vi er en del af en anonym whistleblowerordning hos Plesner, som håndterer indberetningerne. Whistleblowerordningen er for alle borgere, medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og andre. Indberetningerne er anonyme.

   Indsamlingsnævnet

   Børneulykkesfonden er noteret på Indsamlingsnævnets liste over indsamlinger: Journalnummer: 00077 ​

   Indsamlingsmåde
   Salg af produkter med forskellige samarbejdspartnere/foreninger/skoler, hvor en del af overskuddet doneres, indsamlinger i forbindelse med afvikling af events i Danmark, via online indsamlingssider fx BetterNow, igennem auktioner på auktionssider som fx Lauritz.com og Odendo.dk, via MobilePay på Børneulykkesfondens hjemmeside og i forbindelse med andre indsamlingsprojekter i samarbejde med partnere, via medlemskaber i trafikklubben Ny Trafikant, indsamlingsaktiviteter under Adventure for Charity, virksomhedsdonationer via Børneulykkesfondens hjemmeside, igennem mobilindsamling og ved afholdelse af lagersalg.

   Indsamlingsområde
   Landsdækkende.

   Indsamlingens formål
   Indsamlede midler anvendes til støtte til undervisning, information, uddannelse og/eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i privat hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvor børn eller bestemte grupper af børn har adgang – herunder med sigte for forebyggelse af børneulykker og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0-18 år.

   Indsamlingsperiode
   Løbende

   Eventuelle yderligere oplysninger
   Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.