Vigtigheden af bevægelse

Legeheltene arbejder for at få børnene op af sengen og i gang med at bruge kroppen. Det gør vi, fordi det er fundamentalt for menneskers velbefindende at bevæge sig - også når man er syg eller indlagt. Læs på siden her, hvorfor bevægelse er så vigtigt for børn og unge, og hvordan vi arbejder med bevægelse.

Bevægelse er afgørende for udviklingen

Bevægelse har mange gavnlige effekter og styrker bl.a. børns helbred, kognitive processer og trivsel. Bevægelse kan desuden have både en forebyggende og behandlende effekt på en lang række sygdomme. Det har vist sig, at der opnås den største sundhedsmæssige effekt, når helt inaktive personer får øget deres aktivitetsniveau blot en smule, fremfor når allerede aktive personer bliver endnu mere aktive. Derfor er der god grund til at sætte ind dér, hvor børn er mest inaktive, hvilket ofte er tilfældet ved en hospitalsindlæggelse (Sundhedsstyrelsen, 2005, 2006 og 2011).

Kropssyn og bevægelsesfilosofi

Små børn udforsker verden og lærer kroppen at kende gennem bevægelse (Sheets-Johnstone, 2011). De udtrykker deres nysgerrighed, kærlighed og kreativitet gennem kroppens sprog, der kan betegnes som barnets første primære sprog (Winther, 2020). For børn er bevægelse forbundet med leg, socialt samspil, følelser og en grundlæggende oplevelse af at lære sig selv at kende. Gennem leg og bevægelse udvikler de deres selvfølelse (Ibid). Når børn gør sig nye kropslige erfaringer og udvider deres muligheder for bevægelse, får de en oplevelse af, at de kan. Disse oplevelser danner grundlag for fornemmelsen af handlekraft og har betydning for børns robusthed, selvfornemmelse og fortrolighed med egen krop (Sheets-Johnstone, 2011).

Legeheltenes arbejde er funderet i et helhedsorienteret kropssyn, der betyder, at krop og sind forstås som sammenhængende. I den forbindelse er bevægelse af fundamental betydning. Bevægelse må derfor ikke blot forstås som fysisk aktivitet med det formål at opbygge et fysisk velvære. Bevægelse skal anses som grundlæggende for udvikling og for vores erkendelser om at være i verden.

Bevægelse på hospitalet

Der er generelt meget forskning, der belyser ikke-indlagte børns bevægelsesvaner, men meget lidt der beskæftiger sig med indlagte eller syge børn.

Ofte er et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser dog desværre forbundet med stor inaktivitet. Derfor inviterer Legeheltene børnene op af sengene, hvis det er muligt, til leg og bevægelsesaktiviteter. Legeheltene har særligt fokus på at understøtte bevægelsesglæde, motoriske succesoplevelser, tillid og tryghed blandt de indlagte børn. Alle Legehelte er uddannede fagfolk, som tilpasser leg og bevægelsesaktiviteter i forhold til det enkelte barns fysiske udfoldelsesmuligheder, med det for øje, at alle børn skal kunne være med.