Kort om bevægelse og motorisk udvikling

Børns naturlige og instinktive nysgerrighed, lyst til leg og tumleri er helt centralt for deres motoriske udvikling. Hvis børn skal have en god motorisk udvikling, er det derfor vigtigt, at voksne støtter børnene og lader dem udforske verden og udfordre sig selv, for at lære at løbe, springe, hinke, snurre, kravle, cykle osv.

Motorik og ulykker

Motorisk kontrol dækker over barnets evne til at koordinere bevægelser. Den motoriske kontrol har betydning for flere aspekter af barnets liv, herunder barnets sikkerhed. Jo bedre barnet er til at bruge sin krop og mestre at koordinere bevægelser mod et givent mål, desto mindre er risikoen også for alvorlige skader ved eksempelvis faldulykker.

Motorik og trivsel

Foruden børns sikkerhed har udviklingen af motorisk kontrol også stor betydning for barnets selvopfattelse, dets deltagelse i sociale sammenhænge og dets evne til at lære nye ting såsom at kravle, gribe og løbe.

Hvis børn ikke kender deres egen krop og kan bruge den sikkert og ubesværet, set i forhold til deres udviklingstrin, kan det resultere i, at de falder udenfor fællesskabet. Dette kan have konsekvenser for deres trivsel og læring.

Faktisk viser undersøgelser, at hvert tredje barn har anmærkninger i deres motorik ved skolestart. For at forebygge denne problematik, er det afgørende, at børn støttes i deres motoriske udvikling fra de er helt små og stilles overfor tilpas udfordrende, varierende og motiverende fysiske udfoldelsesmuligheder både hjemme og i dagtilbud.

Børn afspejler voksne

Danske voksne bevæger sig for lidt, og børn afspejler den stillesiddende adfærd, der hersker i manges hjem. Derudover glemmer forældre ofte, at børn kan mange ting selv, når bare de får tid og lov. Ofte kommer forældrene til at hjælpe deres børn for meget i dagligdagen, og de fratager dermed børnene en vigtig læring om deres egen krop. Når barnet selv får lov at prøve at tage sko på, putte affald i skraldespanden, hente vanterne osv., danner det erfaringer og bliver bedre i stand til at mærke, hvad det kan og ikke kan.

God motorisk kontrol

For at have en god grundmotorik skal sanser, krop og hjerne stimuleres og udfordres igen og igen. Stimuleringen for små babyer består i at trille, nusse og dreje dem, mens større børn skal hoppe, tumle, rulle, dreje, gynge, klatre og røre.

De tre primære sanser, der sammen med synet er basis for vores motorik, er følesansen, labyrintsansen og stillingssansen.

Kampagnen ’Hej skal vi lege?’: Motorik og bevægelse for børnehaver

Børneulykkesfonden, DGI og bObles samarbejder om den årlige bevægelsesuge ‘Hej skal vi lege?’, der sætter fokus vigtigheden af børns balance og motorik for at forebygge ulykker. Bevægelsesugen falder hvert år i uge 41, hvor børnehaver og vuggestuer landet over sætter fokus på mere bevægelse og motorisk udvikling i hverdagen med sjove lege og fysiske aktiviteter. Læs mere om ’Hej skal vi lege?’ her.

Kampagnen ’Hej skal vi tumle?’: Motorik og bevægelse for vuggestuer og dagplejere

’Hej skal vi tumle?’-kampagnen har fokus på bevægelse og sansemotorik for de 0-3-årige. Bag kampagnen står Børneulykkesfonden, DGI, FOA og bObles med et ønske om at inspirere til mere bevægelse blandt de mindste. Med ”Hej skal vi tumle” kombineres motorik og bevægelse med leg, musik og dans i den årlige tumleuge. Læs mere om ’Hej skal vi tumle?’ her.

SikkerHverdag

FREE
VIEW