Følesansen

Følesansen kaldes også taktilsansen og har med al berøring at gøre, da denne stimuleres via receptorer placeret overalt i hunden og i vores slimhinder. Receptorerne hjælper os med at registrere varme, kulde, teksturer, overflader, smerte og velbehag. Følesansen er således en blanding af ydre og inde følelser. Behagelig stimulering, såsom en fjer strøget over huden, massage eller et kram fremmer eksempelvis velvære, ro og afspænding hos barnet. Omvendt kan barnet også støde på ubehagelige teksturer, fx en stikkende gren, der får barnet til at trække hånden til sig.

En undersøgende og beskyttende taktilsans

Når børn undersøger ting omkring sig, putter ting i munden eller lader hænderne glide over forskellige overflader, er det for at skaffe sig information om genstandens art. Denne adfærd kategoriseres også som den undersøgende taktilsans.

Vi har også en beskyttende taktilsans, som hjælper os, hvis vi oplever en ubehagelig stimulering. Ved ubehag, fx høj varme, aktiveres et motorisk modsvar, og ved hjælp af reflekser fjerner vi hånden fra den varme genstand.

Ubalance i signalerne

Der kan opstå ubalance i de sensoriske signaler, hvorved de konstante indtryk vil igangsætte barnets nerve-alarmberedskab. Fysisk kan det komme til udtryk ved, at barnet ikke bryder sig om berøring eller om at stå for tæt sammen med andre. De bryder sig heller ikke om snavsede fingre, at røre ved dej eller lignende. Konsistensser kan i det hele taget være vanskelige for barnet at forholde sig til. I sådanne tilfælde gælder det om at finde ind til al positiv stimulering for barnet og stille og roligt øge med varierende stimuli.

Udvikling og stimulering af følesansen

Følesansen udvikles allerede under fosterstadiet, hvor barnet er i konstant og varm berøring inde i maven. Efter fødslen har stimuleringen af følesansen særlig stor betydning i barnets første levemåneder, hvor al stimulering skal komme til barnet. Først når børn bliver ældre, kan kommunikere og søge efter deres behøv, kan de selv stimulere følesansen ved at berøre og undersøge overflader og strukturer.

Vi registrerer konstant indtryk via følesansen og særligt små børn, der er ved at lære at navigere i disse indtryk, har brug for tid og gentagelser for at bearbejde disse stimuli.
En velintegreret følesans er med til at give os et nuanceret kropssprog og har stor betydning for vores samvær med andre mennesker. Stimuli af følesansen hjælper bl.a. med at afgrænse, hvor vi selv går til, og hvor andre er. Følesansen har desuden stor betydning for vores generelle adfærd og kropsbevidsthed, samt emotionelle og sociale udvikling.

Tips til øvelser, der stimulerer følesansen:

  • Giv hele kroppen en nussetur med kilden, prikken, massage, kys og pusten. Brug også en fjer, en isterning, en børste eller andet med en anderledes struktur eller temperatur.
  • Kom ud i naturen og leg med blade, grene, mudder, sand, sne osv.
  • Gå i køkkenet og undersøg forskellige madvarer.
SikkerHverdag

FREE
VIEW