Færdselsregler på ski

Mange ulykker kan undgås, hvis man er opmærksom på sin egen og andre skiløberes adfærd på pisten. Hvis man overholder færdselsreglerne på ski, bidrager man til sikkerheden på pisten, og man mindsker risikoen for skiskader. Det er derfor meget vigtigt, at du taler med dit barn om færdselsreglerne på ski og fortæller, at der ligesom i trafikken er regler, man skal følge, når man står på ski.

En god måde at lære dit barn færdselsreglerne på ski er ved hjemmefra at se ski-videoer på nettet. På denne måde kan I tale om, hvordan man skal opføre sig på pisten ud fra konkrete situationer. Dette giver desuden anledning til, at I kan glæde jer endnu mere til selv at suse ned af pisterne.

Færdselsregler på ski:

  1. Hensyn til andre: Respekter andre, og udsæt dem ikke for fare.
  2. Kontrol af fart og adfærd: Vær altid i kontrol. Fart og adfærd skal tilpasses færdighedsniveau, terræn, vejr, sigtbarhed og tæthed af trafik på pisten.
  3. Valg af spor: En bagfra kommende skiløber eller snowboarder skal vælge sit spor, så han/hun ikke er til fare for de forankørende.
  4. Overhaling: Man kan overhale, så længe den langsomme får plads til alle sving og bevægelser.
  5. Start: Inden løbet startes eller genoptages skal skiløberen orientere sig både opad og nedad for at ikke bringe sig selv eller andre i fare.
  6. Standsning på pisten: Man må aldrig stadse på pistens snævre eller uoverskuelige partier, medmindre det er streng nødvendigt.  Ved fald skal man fjerne sig fra området hurtigst muligt.
  7. Til fods på pisten: Hvis det er nødvendigt at gå eller klatre opad eller nedad på pisten, skal dette foregå i kanten af pisten.
  8. Skiltning: Skilte, advarsler og påbud skal respekteres.
  9. Hjælp ved ulykker: Enhver er forpligtet til at ude hjælp ved ulykker.
  10. Identifikation: Ved uheld skal skiløbere/snowboardere og vidner udveksle navn og adresse.

Kilde: Det Internationale Skiforbund

SikkerHverdag

FREE
VIEW