You are currently viewing Nyt tre-årigt projekt: Helte besøger børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdom

Nyt tre-årigt projekt: Helte besøger børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdom

Alle børn og unge har nogle gange brug for at føle sig ligesom alle andre. Især børn, der er alvorligt syge eller har livsbegrænsende tilstande. Nu kan børn og unge, som er tilknyttet Børne og Unge palliativt Team i Region Nordjylland, se frem til at få en ”helt” på besøg i hjemmet fast hver uge for at skabe et frirum fra sygdom med fokus på leg og kreativitet. Projektet hedder ”Heltekaravanen” og er støttet med tre mio. kr. af Den A.P. Møllerske Støttefond.

Heltekaravanen kører afsted på landevejene med sine specialbyggede kufferter rummende alverdens kreative materialer samt et bredt udvalg af motoriske legeredskaber. Målet er at tilbyde de børn og unge, som lever med en livstruende eller begrænsende sygdom, et frirum fra sygdom i eget hjem.

Det tre-årige projekt er et samarbejde mellem Børneulykkesfonden og Børne og Unge palliativt Team i Region Nordjylland og er støttet med tre mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Håbet er, at projektet i Nordjylland på sigt kan udbredes til hele landet.

Kreahelte og Legehelte giver et afbræk i en barsk og begrænset hverdag

Det er Børneulykkesfondens Legehelte og Kreahelte, som til dagligt arbejder på 28 børneafdelinger i landet, der på ugentlig basis besøger børnene og laver kreative aktiviteter og leg. Barnet eller den unge tilbydes små og store projekter, som tilpasses aktuel kunnen – alt lige fra indretning af en hyggekrog i teenageværelset, udarbejdelse af en sej billedvæg, smukke papirs blomster eller en gang boldspil. Henriette Madsen, Generalsekretær for Børneulykkesfonden, udtaler:

”Vi er utrolig glade for den flotte donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Den betyder, at vi kan møde børnene der, hvor de er – hjemme i deres eget hjem. Vores Lege- og Kreahelte kommer med frisk energi og tilbyder et frirum, hvor man kan tænke på andet end sygdom og bare give sig hen til kreativiteten og fantasien for en stund.”

Projektet skaber glæde for hele familien

De børn og unge, som er tilknyttet projektet, er alle alvorligt syge med fx neurologiske og genetiske sygdomme, har organsvigt eller kræft mm. og er ikke i stand til at komme i institution og skole eller deltage i fritidsaktiviteter udenfor hjemmet.

”Heltekaravanen bidrager med glæde, oplevelse af fællesskab og kontinuitet i en hverdag, der kan føles ensom. Samtidig kan projektet betyde, at barnet eller den unge bedre bevarer mestringsevne og skaber selvtillid og tro på egne evner. Heltekaravanen er et frisk pust til hele familien, der har behov for nye ideer til at skabe gode minder og liv til hverdagen. Det er et uvurderligt tilbud, der støtter hele familien i en svær tid,” udtaler Dorte Brinkmann Kristensen, Børnepalliationssygeplejerske på Aalborg Universitetshospital.

Henriette Madsen afslutter: ”Vi er meget taknemlige for, hvis vi kan skabe en smule glæde og meningsfuldhed for hele familien i en hård – eller måske endda den sidste – tid.”

Translate »