Hvorfor arbejder Legeheltene for indlagte børn?

Sygdomsramte børn er ofte en overset og særligt udsat gruppe, når det kommer til bevægelse. De indlagte børn er mere sengeliggende og inaktive end andre børn, men deres behov for stimulerende aktiviteter er det samme.

En uhensigtsmæssig hospitalskultur

Indlagte børn kan som regel meget mere, end de selv og deres forældre tror, men mange indlagte børn hæmmes af en særlig hospitalskultur, der siger, at syge børn skal forholde sig helt i ro. En mor til en indlagt dreng fortæller:

"Jeg kan mærke, at jeg nogle gange tysser meget på ham. Jeg er meget autoritetstro her på hospitalet. Man er her jo, fordi man er syg. Det er som om, der er en bestemt måde, man skal være syg på. For hvis vi kan løbe rundt og lege, så burde vi jo sådan set ikke være her. Så er vi ikke rigtig syge."

Denne uhensigtsmæssige hospitalskultur forsøger Legeheltene at ændre på. Fysisk aktivitet har nemlig en lang række positive og gavnlige effekter – også for indlagte børn – og derfor er det vigtigt at opmuntre børnene til at være mere aktive gennem sjove, bevægelsesfyldte lege.

Tro på egne evner

Legeheltenes aktiviteter hjælper børnene med at få mere selvtillid og med at genfinde glæden ved leg og bevægelse. Derfor er aktiviteterne tilpasset det enkelte barn således, at de på én gang er sjove og udfordrende. De må hverken være for lette eller for svære. I sidste ende handler det om, at barnet får en succesfuld oplevelse og dermed får lyst til at kaste sig ud i nye og sværere aktiviteter.

Legeheltene er for alle

Legeheltene er for alle børn, som er tilknyttet det enkelte hospital, altså både børn, der er indlagt, og børn, der kommer fast på hospitalet til undersøgelser og lignende. Det er muligt for alle børn at deltage i Legeheltenes aktiviteter. Det gælder også børn i kørestol, børn med drop, børn med nedsat funktionsevne osv. Nogle indlagte børn er mere hæmmede og udfordrede af deres sygdom end andre, men alle kan være med. Legeheltene tager altid hensyn til det enkelte barn ved at tilpasse aktiviteterne ud fra børnenes individuelle muligheder og behov. For nogle børn kan det være en succesfuld oplevelse at gå på line, mens det for andre børn er en kæmpe succes bare at komme ud af hospitalsstuen og ud til Legeheltene. Der er mange måder at være fysisk aktiv på – det kan være en lang gåtur, men det kan også være at gribe en bold eller stå på ét ben.

Signe, der er Legehelt på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, fortæller:

"Alle indlagte børn kan være med. Jeg har engang haft en pige, der havde drop, og hun tog bare sit stativ med sig. Jeg har også haft en dreng, som blev transporteret rundt på hospitalet i kørestol af sine forældre. Han rejste sig på et tidspunkt op og tog nogle skridt. Det var måske kun 10-12 skridt, men det var bedre, end at han sad stille. Det er jo ikke alle børn, der kan lige meget rent fysisk, men de kan alle deltage i det sociale, og det er mindst lige så vigtigt."

Et socialt fællesskab

For Legeheltene er det vigtigt, at alle deltagende børn føler sig velkomne til at deltage i Legeheltenes aktiviteter, uanset alder, køn, diagnose og tilstand. Legeheltene engagerer børnene til bevægelse, men det er mindst lige så vigtigt for dem at skabe et trygt, socialt fællesskab, hvor børnene kan hygge sig, grine, lege, fjolle og skabe relationer på kryds og tværs.

Læs mere om vigtigheden af, at børn leger og bevæger sig.