Hvordan opstod idéen til Legeheltene?

Idéen til Legeheltene opstod, da Børneulykkesfondens generalsekretær var indlagt med sin søn og blev opmærksom på et uopfyldt behov hos indlagte børn for mere leg og bevægelse.

Tomme legerum og fyldte hospitalssenge

Hospitalernes børneafdelinger stiller legerum, aktivitetsrum og udendørsfaciliteter til rådighed for de indlagte børn, men rummene står ofte tomme. I stedet tilbringer børnene mange timer i deres hospitalssenge med iPhones, iPads og lignende1.

En ny legekammerat

Børneulykkesfondens egen undersøgelse, gennemført i samarbejde med Odense Universitetshospital, viste desuden, at det for mange indlagte børn ikke var manglen på lyst til leg og bevægelse, der fik dem til at blive i deres hospitalssenge. Det skyldtes derimod manglen på en legekammerat, en form for initiativtager, der kunne stå for at arrangere og igangsætte sjove lege og aktiviteter. Sådan opstod idéen til Legeheltene.