Fagpersonerne fortæller...

"Vi oplever, at det er udfordrende at motivere forældrene til at støtte deres børn i at være mere fysisk aktive. Det skyldes forældrenes holdning til, hvad deres børn kan, når de er syge, men også en opfattelse af, at syge børn skal forholde sig helt i ro. Hospitaler forbinder man ikke umiddelbart med et sted, hvor børn kan lege, være aktive og have det sjovt, og det er i virkeligheden ærgerligt, for fysisk aktivitet har utrolig mange gavnlige effekter."

Lone Møller, oversygeplejerske på Odense Universitetshospital

 

Legeheltene kan noget andet, end vi kan som sundhedspersonale. De kan give børnene noget, der i højere grad ligner noget hjemmefra. Det giver børnene et afbræk i hverdagen på hospitalet, og det medvirker til en øget tryghed. Den leg og bevægelse, som bliver sat i gang, er blandt andet god for børnenes motorik, så aktiviteterne er med til at understøtte behandlingen. I det hele taget har børn jo godt af at lege og bevæge sig."

Klaus Børch, Ledende overlæge på børneafdelingen på Hvidovre Hospital

 

"Problemstillingen er, at børnene bliver bundet til sengen – det giver bl.a. forstoppelse og er generelt negativt for børnenes almene velvære. De har så godt af at komme ud af sengen, væk fra den iPad og bevæge sig, så meget de nu kan. Men de har brug for den der person, der siger ’Kunne du ikke tænke dig at lave noget sjovt med mig?’. Der er brug for nogen som Legeheltene, der får dem op af sengen, for de vil jo bare så gerne."

Michael Callesen, læge på Børneonkologisk Afdeling på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

 

"Alle indlagte børn kan være med. Jeg har engang haft en pige, der havde drop, og hun tog bare sit stativ med sig. Jeg har også haft en dreng, som blev transporteret rundt på hospitalet i kørestol af sine forældre. Han rejste sig på et tidspunkt op og tog nogle skridt. Det var måske kun 10-12 skridt, men det var bedre, end at han sad stille. Det er jo ikke alle børn, der kan lige meget rent fysisk, men de kan alle deltage i det sociale, og det er mindst lige så vigtigt."

Signe, Legehelt på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.