Hvorfor arbejder Kreaheltene for indlagte børn?

Læs her, hvorfor Børneulykkesfondens pædagogiske konsulent, Anne-Dorthe Elling Nilsson, mener, at Kreaheltenes arbejde er vigtigt for de indlagtes børn trivsel:

"I den kreative proces kan vi både glemme os selv og skabe os selv. I fordybelsen i legen eller aktiviteten opstår et rum, hvor vi selv og vores “ydre” omstændigheder glider i baggrunden for en stund. Vi kender det fx fra læseoplevelsen ved en god bog, en løbetur, håndarbejde eller madlavning, og nogle kan måske endda huske hvordan, vi som børn kunne være opslugt i en leg alene eller med andre i flere timer i træk. Derfor er fordybelse også at glemme os selv for en stund; her er der bare legen eller aktiviteten og måske hinanden.

Men gennem den kreative proces skaber vi også os selv. For i den skabende del, hvor vi leger, udfordrer og eksperimenterer, der træffer vi valg og opbygger mod til at prøve — også til at prøve dér, hvor vi ikke ved præcis, hvor vi ender. Vi øver os i at mærke efter, hvad vi selv kan lide og synes om, og vi udfordrer os selv, når vi afprøver noget nyt. Det kræver både tillid til os selv og vores valg, og det kræver mod - for det at turde skabe og eksperimentere er også at turde lave fejl og være uperfekt.

At fordybe sig og at udfolde sig kreativt er givtigt for os alle - børn som voksne - men er man indlagt, ambulant patient eller pårørende, kan et frirum med fordybelse og kreativ leg og aktivitet være ekstra tiltrængt. Både som et frirum fra sygdom og som en mulighed for at være skaber og beslutningstager i sin egen kreative proces. For de børn og familier, hvor diagnoser medfører en hverdag med flere anvisninger og et større element af ydrestyring, er netop den (selv)skabende proces så betydningsfuldt.

Kreaheltene er, med deres pædagogiske og støttende rammer for både frirum, fordybelse og kreativitet, derfor et meget værdifuldt tilbud til børn knyttet til de danske børnehospitaler og deres familier."

Translate »