Fagpersonerne fortæller...

”Livet for syge børn og unge er ofte forbundet med en dagligdag med store forandringer, der kan præge deres udvikling. Derfor har vi med stor interesse åbnet døren for Kreaheltene. Med den unikke installation giver de for en stund små og store, venner og familie, en mulighed for at træffe selvstændige valg i en skabende proces. Noget hvilket ellers sjældent er muligt i en verden præget af vigtige og nødvendige undersøgelser og behandlinger. Vi tror på, at hospitalet har et stort ansvar for at være med til at skabe de allerbedste rammer for et børneliv. Kreaheltene giver med sit rullende værksted børn, forældre og søskende muligheden for at gå ombord i den skabende proces med diverse kreative materialer.”

Mette Sorang-Kjær, Velfærdskoordinator på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

"At indgå i kreative processer er på én gang at glemme sig selv og skabe sig selv. I fordybelsen i legen eller aktiviteten opstår et rum, hvor vi selv og vores “ydre” omstændigheder glider i baggrunden for en stund. Et rum hvor vi lader os opsluge af aktiviteten, alene eller med hinanden. Men samtidig er den kreative proces et sted, hvor vi skaber os selv. Når vi leger, skaber noget, udfordrer og eksperimenterer, der træffer vi valg og øver os i at mærke efter, hvad vi selv kan lide og synes om. Det kræver både mod og tillid til os selv og vores valg, for det at turde afprøve og eksperimentere er også at turde lave fejl. 

For de børn og familier, hvor diagnoser ofte medfører en hverdag med flere anvisninger og et større element af ydrestyring, er Kreaheltene et uvurderligt tilbud; Både som et frirum fra sygdom, et frirum hvor man glemmer sig selv for en stund, og som en mulighed for at være skaber og beslutningstager i sin egen kreative proces, en proces hvor man skaber sig selv (for livet)."

Anne-Dorthe Elling Nilsson, Pædagogisk konsulent hos Børneulykkesfonden

Translate »