Vi hjælper indlagte og udsatte børn

Legeheltene

Legeheltene skaber aktiv leg og bevægelse for indlagte og udsatte børn i Danmark. Vi møder mange forskellige målgrupper, men fælles for dem er, at vi skaber aktiv leg og bevægelse med fokus på fællesskab og frirum.

Her kan du læse, hvilke typer af afdelinger og områder, vores Legehelte er til stede på. 

Børneafdelinger på hospitalerne

Legeheltene

  Legeheltene er til stede på massevis af børneafdelinger på hospitaler over hele landet, dvs. børneafdelinger i somatikken. Vi er på:

  • Sengeafsnit
  • Dagsafsnit
  • Kræftafdelinger
  • Ambulatorier
  • Akutmodtagelser
  • Afdelinger for funktionelle lidelser

  På disse afdelinger møder vi både børn, der blot er inde for en undersøgelse eller indlæggelse og børn, som på grund af langvarig eller kronisk sygdom bruger meget tid på hospitalet. Legeheltene er et tilbud til hele familien, og vi elsker også at møde søskende og forældre. 

   Tværfagligt samarbejde

   Vi vægter det tværfaglige samarbejde med personale og afdelinger højt, og vi er glade for at kunne hjælpe, hvor der er brug for det. Læs mere om, hvordan Legeheltenes tilbud bruges i samspil med afdelingernes øvrige tilbud til gavn for børn, forældre, Legehelte og personale.

   • Astmaskole

    Legeheltene hjælper i hospitalernes 'astmaskoler', hvor børn med astma og deres forældre inviteres til et forløb, hvor de lærer mere om sygdommen. Legeheltene bidrager med fysisk aktivitet, så børnene får pulsen op og lærer, at de kan mere, end de tror. 

   • Diabetesskole

    Legeheltene er en del af 'diabetesskoler', hvor vi laver fysiske aktiviteter med de indlagte børn, som får målt blodsukker både inden og efter den fysiske aktivitet.

   • Super Seje Søskende dagen og andre events

    Vi elsker at støtte op om de events, der planlægges på hospitalet. Fx er Legeheltene en del af Super Seje Søskende Dagen på Rigshospitalet og deltager i festlige arrangementer for børnene, ”1-1-2 dagen" m.m. 

   • Fødevareprovokationer

    Når børn skal udredes for fødevareallergi, skal de igennem en fødevareprovokation på hospitalet, hvor de afprøver forskellige fødevarer for at kunne bekræfte eller udelukke diagnosen. Legeheltene kan sidde med ved måltiderne og være med til at skabe en mere tryg stemning, og samtidig leger og laver de aktiviteter med børnene, mens de venter på en evt. reaktion. 

   Børne- og Ungepsykiatriske afdelinger

   Legeheltene

    Legeheltene er til stede på en række afdelinger inden for børne- og ungepsykiatrien. Vi er både på: 

    • Døgnafsnit
    • Dagsafsnit

    På de børne- og ungepsykiatriske afdelinger igangsætter vi aktive lege og fællesskabsorienterede aktiviteter, så børnene kan opleve et frirum fra sygdom, hvor fokus er på leg og bevægelse.

     Indkvarteringssteder for flygtninge

     Legeheltene

      Det er ikke altid let at flytte til et nyt land – slet ikke når man måske endda har svære oplevelser i bagagen. Legeheltene er til stede på en række indkvarteringssteder for flygtningebørn, hvor vi skaber sjove lege og bevægelsesaktiviteter med fokus på fællesskab. Vi giver børnene mulighed for at tænke på noget andet end det, der kan fylde, og giver dem muligheden for blot at være børn. 

       Børnehjem

       Legeheltene

        Legeheltene leger også på børnehjem. Her igangsætter vi sjove lege og aktiviteter, hvor børnene kan bruge kroppen og have det sjovt sammen.

         Hjemmebesøg i Børne- og Ungepalliationen

         Legeheltene

          Børnepalliationen er en afdeling for de børn, som lider af en livstruende eller uhelbredelig sygdom. Legeheltene og Kreaheltene tager på hjemmebesøg og skaber rare oplevelser og gode minder for familierne. 

          Vi tager på hjemmebesøg i flere forskellige regioner. Bl.a. i Region Nordjylland, hvor projektet hedder Heltekaravanen og er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond.