Alle børn har ret til et liv med leg, bevægelse og fællesskab

Fodboldskole, gymnastiklejr og spejdertur – det er blot nogle af de sommerferietilbud, der findes til børn. Men hvad med de børn, som er ramt af sygdom?
Heltecamps er et unikt tilbud, hvor sygdomsramte børn og deres familier får mulighed for at være en del af en sommerferieaktivitet og et unikt fællesskab med andre børn og familier.

Hvert sjette barn er sygt

Hvert sjette barn i aldersgruppen 5-17 år, lider af en kronisk eller langvarig sygdom. Børn og unge med en langvarig eller kronisk sygdom må tit indstille sig på et liv, hvor medicin og hospitalsophold styrer dagens gang, alt imens leg, skole og et ’almindeligt’ børneliv bliver sat på hold. Hos Børneulykkesfonden mener vi, at alle børn har ret til et liv med leg, bevægelse og fællesskab – også børn, der er ramt af sygdom (kilde: Danske Patienter, 2017).

Venner og fællesskab

En af konsekvenserne ved langvarig eller kronisk sygdom er fravær. Studier viser, at 58 % af børn med kroniske sygdomme har rutinemæssigt fravær, mens 10 % misser mere end et kvart skoleår. Fraværet betyder ofte, at det kan være svært at bevare relationerne til vennerne (kilde: Danske Patienter, 2017). Venner og relationer er afgørende og kan hjælpe børn til at føle sig som en del af fællesskabet. I en undersøgelse fra Børnerådet svarer børn og unge, at det er vigtigt for dem at kende andre jævnaldrende i samme situation, at det er vigtigt for dem at blive set på og behandlet som andet end en sygdom, og at de har brug for at tale om andet end deres sygdom (Børnerådet, 2017). Med Heltecamps samler vi børnene om fælles oplevelser og aktiviteter, giver dem mulighed for at møde ligesindede og gør dem til en del af et helt unikt fællesskab.

Når børn bevæger sig sammen

Hos Børneulykkesfonden ved vi, at inaktivitet igennem en længere periode er skidt for børnene, deres trivsel og udvikling. Bevægelse har desuden stor betydning for barnets sociale trivsel, og et barn, der er tryg ved sin egen krop og føler, at det kan mestre sin krop, har lettere ved at indgå i lege og blive en del af et socialt fællesskab. Deltagelse i fysiske aktiviteter med andre børn giver barnet selvværd og selvtillid og kan danne grobund for nye sociale relationer. I Heltecamps lader vi sygdommen træde i baggrunden for en stund og fokuserer på alt det, som børnene faktisk kan ved at fylde dem med nye oplevelser og glæden ved at bevæge sig og komme ud i naturen.

Målet er, at Heltecamps kan skabe rammen om stærke fællesskaber, enestående oplevelser, spirende venskaber og store smil.