Om Helteakademiet

Hvert sjette barn er sygt

Hvert sjette barn i aldersgruppen 5-17 år, lider af en kronisk eller langvarig sygdom. Børn og unge med en langvarig eller kronisk sygdom må tit indstille sig på et liv, hvor medicin og hospitalsophold styrer dagens gang, alt imens leg, skole og et ’almindeligt’ børneliv bliver sat på hold. Hos Børneulykkesfonden mener vi, at alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn, der er ramt af sygdom (kilde: Danske Patienter, 2017).

Konsekvenser of udfordringer for børnene

Selvom de kronisk syge børn fejler over 200 forskellige ting, har de ofte mange af de samme udfordringer – 11 % af børn, der har været indlagt, føler sig ofte eller altid ensomme, og 17 % bliver mobbet eller holdt udenfor af deres jævnaldrende. Sundhedssystemet fokuserer primært på behandling af selve sygdommen, mens andre vigtige områder af børnenes liv nemt bliver overset i en travl, professionel hverdag. Disse udfordringer arbejder vi for at gøre lidt nemmere med Helteakademiet (kilde: Danske Patienter, 2017).

Venner og fællesskab

En af konsekvenserne ved langvarig eller kronisk sygdom er fravær. Studier viser, at 58 % af børn med kroniske sygdomme har rutinemæssigt fravær, mens 10 % misser mere end et kvart skoleår. Fraværet betyder ofte, at det kan være svært at bevare relationerne til vennerne (kilde: Danske Patienter, 2017). Venner og relationer er afgørende og kan hjælpe børn til at føle sig som en del af fællesskabet. I en undersøgelse fra Børnerådet svarer børn og unge, at det er vigtigt for dem at kende andre jævnaldrende i samme situation, at det er vigtigt for dem at blive set på og behandlet som andet end en sygdom, og at de har brug for at tale om andet end deres sygdom (Børnerådet, 2017). Med Helteakademiet samler vi børnene om fodbolden og sjove boldlege, giver dem mulighed for at møde ligesindede og gør dem til en del af et helt unikt fællesskab.

Når børn bevæger sig sammen

Hos Børneulykkesfonden ved vi, at inaktivitet igennem en længere periode er skidt for børnene, deres trivsel og udvikling. Bevægelse har desuden stor betydning for barnets sociale trivsel, og et barn, der er tryg ved sin egen krop og føler, at det kan mestre sin krop, har lettere ved at indgå i lege og blive en del af et socialt fællesskab. Deltagelse i fysiske aktiviteter med andre børn giver barnet selvværd og selvtillid og kan danne grobund for nye sociale relationer. Derfor har Børneulykkesfonden startet Helteakademiet, så også børn med alvorlige og kroniske sygdomme kan opleve glæden ved boldtræning.

Målet er, at Helteakademiet kan skabe rammen om fysisk aktivitet, kammeratskab, store smil og gode oplevelser.