Førstehjælp i børnehøjde

Vidste du at kun 1 ud af 10 børn i alderen 3-6 år er blevet undervist i førstehjælp?

Hovedstadens Beredskab, Salvequick og Børneulykkesfonden har iværksat kampagnen ”Førstehjælp i børnehøjde”, som er målrettet børnehavebørn og indskolingsbørn. Kampagnen er bygget op således, at børnene gennem leg, teori, praktiske opgaver og aktiviteter lærer om førstehjælp. Med kampagnepakken følger læringsplancher, hvor der udspilles en situation, som børn og voksne sammen kan snakke om og finde frem til den eller de rigtige løsninger af.

Kampagnen sætter fokus på læring af førstehjælp, men på en måde, så selv de mindste kan være med. Al læringen foregår gennem leg. For legen er nemlig noget af det vigtigste i forhold til at få børn til at lære og huske. Det er her, de udvikler sig og kan afprøve forskellige idéer i trygge rammer.

Med i undervisningspakken er også udstyr, som børnene kan benytte, når de selv skal prøve at udøve førstehjælp. Udstyret består bl.a. af to juniorredderveste, en “øvetelefon” og plaster. Når projektet er gennemført, får børnene et diplom, der viser, at de har gennemført et førstehjælpskursus i børnehøjde.

Førstehjælp i børnehøjde er udviklet af Børneulykkesfondens pædagogiske konsulent, Salvequick og Hovedstadens Beredskab. Kampagnen er støttet af Tips- og Lottomidler fra Ministeriet for Børn og Undervisning.

I samarbejde med