Førstehjælp i børnehøjde og læreplanstemaer

Til institutioner

  Førstehjælp i Børnehøjde understøtter på flere områder institutionens arbejde med de pædagogiske læreplanstemaer. Arbejdet med førstehjælp har kroppen som omdrejningspunkt og understøtter i høj grad udviklingen af børnenes sociale kompetencer personlige udvikling.
  Herunder henvises til “Vejledning om dagtilbud”, kap. 16: “Pædagogiske læreplaner” (Retsinformation.dk)

   Alsidig personlig udvikling

   “Børns personlige udvikling sker bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre – både børn og voksne”.

   Når der arbejdes med Førstehjælp i børnehøjde, sættes der fokus på omsorg, empati og tilegnelsen af konkrete færdigheder og kompetencer inden for førstehjælp. Børnene oplever, dels at de er en del af et fælleskab, hvor man kan og vil passe på hinanden, dels at de kan lære og opnå nogle kompetencer, der gør dem i stand til at handle, en erfaring der udvikler barnet personligt og ruster dem til videre læringsprocesser. At sætte fokus på, hvordan man kan hjælpe hinanden, er netop at sige, at alle børn er “værd at passe på” og dermed også et værdsat og afholdt individ i fællesskabet.

   Sociale kompetencer

   “Sociale kompetencer handler blandt andet om at kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer i forskellige situationer. Disse kompetencer udtrykkes og tilegnes af børn i samspil med hinanden og andre voksne”.

   At kunne indgå positivt med andre mennesker i venskaber og grupper er noget børn tillærer sig og øver sig på i samspillet og interaktionen med andre børn og voksne i fællesskabet. Førstehjælp i børnehøjde er i høj grad et tema, hvor der sættes fokus på et positivt samvær med andre, og hvor det at yde en omsorgsfuld indsats overfor hinanden forstås som en positiv og naturlig del af det at indgå i positive relationer med andre børn (og voksne).

   Her ses sociale kompetencer både som den empati, omsorg og ansvar over for andre, som materialet tager udgangspunkt i, men også som de konkrete sociale kompetencer, der består i rent faktisk at have viden og færdigheder til at kunne gå ind og gøre en positiv forskel for hinanden. Førstehjælp i børnehøjde er derfor i høj grad et materiale der kan understøtte institutionens arbejde med børnenes sociale kompetencer.

   Krop og bevægelse

   “Dagtilbuddene skal bidrage til at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed. En aktiv brug af naturen og dagtilbuddets nærmiljø giver muligheder for fysisk udfoldelse og udfordring. Ved aktivt at udforske kroppens muligheder og begrænsninger udvikles børnenes færdigheder og vaner”.

   I læreplanstemaet “Krop og bevægelse” er der stort fokus på en udøvende dimension og udvikling af motoriske færdigheder. Et fokus der understøtter en sund og alsidig kropslig udvikling hos børnene. Med Førstehjælp i børnehøjde udbygges teamet ligeledes til at omhandle, hvordan kroppen kan reagere i forskellige (ulykkes)situationer, og hvordan man i disse situationer reagerer og passer på kroppen. At have en erkendelse af, at man selv – og andre – kan passe på sin krop, også hvis der skulle ske mindre uheld, og netop ved også aktivt at beskæftige sig med kroppen begrænsninger, kan give børnene en bedre forståelse for deres egen krop og derved også en større tryghed til at udforske den rent motorisk. Kroppen skal bruges og udforskes, men med omtanke, og her er Førstehjælp i børnehøjde med til at understøtte børnenes færdigheder og gode vaner.

   Når du bestiller vores materialepakke får du:

   • 2 “JuniorRedder” refleksveste

   • 7 læringsplancher

   • 1 førstehjælpsspil inkl. brikker (pakkes sammen med læringsplancherne)

   • Bamse “Ildefanten”

   • 25 diplomer

   • 25 forældrefoldere

   • 1 pædagogisk vejledning inkl. aktiviteter

   • 25 stk. pixibøger

   • 2 plakater til ophæng

   • 1 paptelefon

   • 1 opbevaringskasse til materialet

   • My Little Pony, Justice League og Animal Babies plaster. (3 pakker. 1 af hver variant).

   • 1 x sårrens-spray