Førstehjælp i børnehøjde og fælles mål

Til skoler

  Førstehjælp i børnehøjde understøtter kompetenceområdet “Ulykkeshåndtering og Færdselslære” og er udviklet med henblik på at give lærerne et redskab til at undervise eleverne i livreddende førstehjælp, som er lovpligtig for Folkeskolen.

   Kompetenceområdet Ulykkeshåndtering og Færdselslære

   Kompetenceområdet “Ulykkeshåndtering” er en del af det obligatoriske Færdselslære og har som udgangspunkt at “eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område”. (Se hele faghæftet for færdselslære på emu.dk)

   Færdigheds- og vidensområder

   Der indgår fire færdigheds- og vidensområder i kompetenceområdet Ulykkeshåndtering hhv. “Skab sikkerhed”, “Vurdering af tilskadekommen”, “Tilkald hjælp” og “Førstehjælp”.
   Herunder fremgår det, hvilke plancher, der er særligt knyttet til de fire områder. På plancherne er der under afsnittet “Viden om førstehjælp og læringsmål” udspecificeret hvilke læringsmål materialet lægger op til indenfor de forskellige områder og temaer.
   Førstehjælp i børnehøjde er rettet mod indskolingen og her henvises derfor til Fælles Mål for Færdselslære Bh.kl.- 3 kl.

   Skab sikkerhed

   Færdighedsmål: “Eleven kan sikre tilskadekomne ved ulykker på skolens område”.
   Vidensmål: “Eleven har viden om sikring af tilskadekomne på skolens område”.

   Plancher og aktiviteter: Planchen “Hvad er førstehjælp” har – udover en introduktion til emnet – fokus på hvordan man kan sikre tilskadekomne.

   Vurdering af tilskadekommen

   Færdighedsmål: “Eleven kan identificere om tilskadekomne er ved bevidsthed”.
   Vidensmål: “Eleven har viden om kendetegn for bevidstløshed”.

   Plancher og aktiviteter: Plancherne “Hjælp og vurdering af tilskadekommen” samt “Stabilt sideleje” omhandler vurdering af tilskadekomne, herunder identifikation af én der er bevidstløs, og hvordan man forholder sig til denne.

   Tilkald hjælp

   Færdighedsmål: “Eleven kan tilkalde hjælp fra en voksen”
   Vidensmål: “Eleven har viden om, hvordan man tilkalder hjælp”

   Plancher og aktiviteter: At tilkalde hjælp hos en voksen der er i nærheden, er et gennemgående tema i plancherne. Derudover omhandler planchen “Ring 1-1-2” specifikt, hvordan man tilkalder hjælp hos alarmcentralen.

   Førstehjælp

   Færdighedsmål: “Eleven kan lægge tilskadekomne i stabilt sideleje og behandle slag og skrammer”
   Vidensmål: “Eleven har viden om stabilt sideleje og behandling af småskader”

   Plancher og aktiviteter: Plancherne “Sår og Skrammer” samt “Stabilt sideleje” har fokus på dette viden- og færdighedsområde.

   Når du bestiller vores materialepakke får du:

   • 2 “JuniorRedder” refleksveste

   • 7 læringsplancher

   • 1 førstehjælpsspil inkl. brikker (pakkes sammen med læringsplancherne)

   • Bamse “Ildefanten”

   • 25 diplomer

   • 25 forældrefoldere

   • 1 pædagogisk vejledning inkl. aktiviteter

   • 25 stk. pixibøger

   • 2 plakater til ophæng

   • 1 paptelefon

   • 1 opbevaringskasse til materialet

   • My Little Pony, Justice League og Animal Babies plaster. (3 pakker. 1 af hver variant).

   • 1 x sårrens-spray

   Førstehjælp for Folkeskoler

   Få et førstehjælpskursus med

   Når du bestiller kampagnepakken ”Førstehjælp i børnehøjde”, har du og børnene også mulighed for at få førstehjælpsundervisning, der tager udgangspunkt i materialet. Undervisningen varetages af Førstehjælp for Folkeskoler, som er en organisation, der gratis formidler undervisning i basal førstehjælp til danske folkeskoler.

   Da organisationen består af frivillige lægestuderende, kan vi ikke garantere, at alle skoler kan få et gratis førstehjælpskursus.

   Hvis I er interesserede i et førstehjælpskursus i forbindelse med, at I afholder kampagneugen ”Førstehjælp i børnehøjde”, skal I skrive en mail til Førstehjælp for Folkeskoler.

   Kontakt Førstehjælp for Folkeskoler

    Sjælland:

    Email: fffkobenhavn@gmail.com

    Fyn:

    Email: fff-odense@imcc.dk

    Midt-/Sønderjylland:

    Email: fffaarhus@imcc.dk

    Vær opmærksom på, at I som skole skal betale transportudgiften for Førstehjælp for Folkeskoler.