Formål og statistik

Formålet med projektet “Førstehjælp i børnehøjde” er at lære børnehavebørn og indskolingsbørn om førstehjælp, og dermed være med til at nedbringe antallet af alvorlige ulykker blandt børn i Danmark. Målet er således, at flere børn bliver bevidste om, hvordan man undgår ulykker, hvordan man skal agere ved en ulykke samt lære hvordan man kan yde førstehjælp.

Statistikker

  • Hvert år kommer over 94.000 børn mellem 0-9 år til skade ved en ulykke. Det viser tal fra Institut for Folkesundhed. Samlet kommer over 170.000 børn i alderen 0-14 så alvorligt til skade at de ender på skadestuen.
  • Børneulykkesfonden iværksatte i marts 2013 en undersøgelse over skader og ulykker, som involverer børn i alderen 0 til 17 år. Af undersøgelsen fremgik det, at kun 11 % af børn i alderen 3-6 år er blevet undervist i førstehjælp og over 84 % af alle forældre med børn i samme målgruppe ønsker at deres børn bliver undervist i førstehjælp.
  • Førstehjælp i Børnehøjde skal også være med til at give lærerne et redskab til at undervise eleverne i livreddende førstehjælp som er lovpligtig for Folkeskolen. Der er nemlig kun 14 % af lærerne der føler sig rustet til at undervise i livreddende førstehjælp.