Piktogram for sundhedsfare


Piktogrammet for sundhedsfare finder du på kemikalier, som kan irritere hud og øjne, give allergiske reaktioner, lutvejsirritationer, sløvhed eller svimmelhed. Alt efter farens art, anbefales det at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse. Hvis der er risiko for luftvejsirritation, sløvhed eller svimmelhed, bør man naturligvis undgå indånding. Du kan læse mere om farens art på etiketten.

Piktogrammet for sundhedsfare kan blandt andet findes på:

  • Kalkfjerner
  • Wc-rens
  • Kølervæske
SikkerHverdag

FREE
VIEW