Piktogram for miljøfare


Piktogrammet for miljøfare finder du på kemikalier, som er farlige for miljøet. Du må aldrig hælde disse kemikalier i kloakken. Disse produkter er giftige for organismer, der lever i vand og kan give uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. Undgå i det hele taget udslip til miljøet.

Piktogrammet for miljøfare kan blandt andet findes på:

  • Terpentin
  • Benzin
  • Pesticider
  • Maling
  • Lak
  • Nogle typer lim
SikkerHverdag

FREE
VIEW