Piktogram for brandfare


Piktogrammet for brandfare finder du på brandfarlige væsker og deres dampe, gasser, aerosoler og faste stoffer. Vær opmærksom på, at det er forbudt at ryge og bruge åben ild i nærheden af disse produkter. Hold altid beholderen tæt lukket og opbevar den på et køligt og ventileret sted. Det anbefales desuden at bruge beskyttelseshandsker og øjenbeskyttelse, hvis der er risiko for at få det i øjnene.

Piktogrammet for brandfare kan blandt andet findes på:

  • Motorbrændstof
  • Husholdningssprit
  • Neglelakfjerner
  • Flasker med flydende gas
SikkerHverdag

FREE
VIEW