Piktogram for ætsende stoffer


Piktogrammet for ætsende stoffer finder du på kemikalier, som virker ætsende på huden,  kan give alvorlige øjenskader eller ætser metal. Det anbefales at bruge beskyttelseshandsker, øjenbeskyttelse og undgå indånding. Du kan læse mere om farens art på etiketten.

Piktogrammet for ætsende stoffer kan blandt andet findes på:

  • Eddikesyre
  • Saltsyre
  • Ammoniak
  • Afløbsrens
SikkerHverdag

FREE
VIEW