Legetøj til børn under 3 år

Legetøj til børn under 3 år er underlagt skærpede krav. Små børn putter de fleste ting i munden, og derfor må legetøjet aldrig indeholde smådele, som kan sluges eller sætte sig fast i luftvejene og i værste fald kvæle barnet.

Tjekliste ved køb af legetøj til børn under 3 år:

  • Tjek, om der er advarsler, tekster eller symboler, som viser, at legetøjet ikke er egnet for børn under 3 år. Læs mere om advarelsesmærkning 0-3 år her. 

  • Undgå legetøj med små dele, f.eks. løstsiddende dukkeøjne og legetøjsperler, som barnet kan sluge eller blive kvalt af. Overvej, om legetøjet kan holde til, at små børn er hårde ved det, uden at der er fare for, at de river eller bider smådele af.

  • Undgå legetøj med lange snore og bånd, da børn kan få dem rundt om halsen og blive kvalt.

  • Tjek, at man ikke kan åbne ind til batterierne uden værktøj. Batterierne kan udgøre en kvælningsfare eller fare for ætsningsskader i spiserør/mave.

Legetøjstestere

Børn kan blive kvalt i små dele fra legetøj. En legetøjstester kan hjælpe dig med at teste, om smådelene i dit hjem er så små, at de er farlige for børn i alderen 0-3 år. Du kan printe din egen legetøjstester her. 

Batterier

Legetøj, der bruger batterier, sælges tit med løse batterier vedlagt. Husk derfor altid at fjerne de løse batterier eller sætte dem i, før legetøjet gives til barnet. Batterier kan sluges og er meget giftige, da de kan medføre ætsningsskader i spiserør/mave. Inden du køber legetøjet, skal du derfor huske at tjekke, at man skal bruge værktøj for at komme ind til batterierne. Batterierne skal altid skiftes af en voksen – hvis man overlader batteriskiftet til et barn, er der fare for, at sikkerhedsskruen på batteridækslet bliver glemt.

Læs mere om børn og batterier her. 

Støj

Vær opmærksom på legetøjets støjniveau. Impulsstøj, som er en høj og kortvarig lyd, er den farligste støj. Lyden varer under et sekund, og derfor kan øret ikke nå at indstille sig på støjen. Men også legetøj med et varigt højt støjniveau kan skade dit barns hørelse. Vær specielt opmærksom, hvis barnet tager legetøjet helt op til øret.