Førstehjælp i institutioner og skoler

Det er obligatorisk for dit barn at lære om førstehjælp i skolen, men det er samtidig også muligt at lære om førstehjælp i institutionerne. På den måde kan dit barn få viden om førstehjælp i fællesskab med sine kammerater. I den sammenhæng kan du som forælder spørge ind til, hvad dit barn har lært og få en fornemmelse af, hvilket kendskab dit barn har til førstehjælp.

Førstehjælp i Børnehøjde: Førstehjælpskampagne til institutioner og skoler

Børneulykkesfonden og Hovedstadens Beredskab har sammen lavet kampagnen Førstehjælp i Børnehøjde, som indeholder læringsmateriale med øvelser og lege, så det er muligt for børnene at kunne forstå og lære basal førstehjælp. Du kan læse mere om kampagnen her.