Om Tumlekaravanen

Tumlekaravanen er et pædagogisk bevægelseskoncept, der har til formål at styrke 0-3-årige børns motorik. Dagtilbud i hele landet kan få inspiration til en hverdag med mere fysisk aktivitet ved at bestille Tumlekaravanens gratis, online læringsmaterialer, der sætter bevægelsesglæden i centrum, og gør det nemmere at sætte rammerne for en hverdag med tumleri og sansemotorisk udvikling. Fra januar 2021 besøger Tumlekaravanens tumleinstruktører desuden en række dagtilbud i udvalgte kommuner og afvikler en bevægelsesdag i det enkelte dagtilbud. Se her, hvor i landet Tumlekaravanens instruktører kommer på besøg.

Baggrund og formål

Børn har godt af et liv fyldt med leg og bevægelse. Det styrker motorikken, giver selvtillid og har en gavnlig indflydelse på koncentration, læring og sociale kompetencer. Alligevel har knap en tredjedel af børn i Danmark motoriske udfordringer ved skolestart. De kan have svært ved at holde på en blyant, klippe med en saks eller gribe en bold. En mangelfuld motorisk udvikling kan blive en barriere for barnet for at deltage i lege, aktiviteter og fællesskaber. Derfor sætter Tumlekaravanen fokus på det tidlige arbejde med børns motoriske færdigheder.

Formålet med Tumlekaravanen er at inspirere til en hverdag med mere fysisk aktivitet. Tumlekaravanen besøger dagtilbud i udvalgte kommuner og afvikler en bevægelsesdag for børnene med udgangspunkt i Tumlekaravanens læringsmateriale. Tumleinstruktøren viser, hvordan de forskellige aktiviteter kan gribes an, og hvordan de enkelte aktiviteter kan tilpasse det givne dagtilbuds børn og rammer. I sammenhæng med besøget udleveres et legehæfte med udgaver af dagens aktiviteter, ligesom alle børn får en minibog og et diplom som bevis på, at de har deltaget i Tumlekaravanen.

Fysisk aktivitet giver gladere børn

Undersøgelser har dokumenteret, at der er sammenhæng mellem børns trivsel og graden af fysisk aktivitet, barnet udøver. Aktive børn har et godt socialt netværk, føler sig mindre trætte og ensomme, de er bedre til at koncentrere sig, har oftere mere selvtillid og har lettere ved at få venner end inaktive børn. Ligeledes er det dokumenteret, at børn, der efterlever Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, har mindre risiko for livsstils- og folkesygdomme, herunder overvægt. Der er med andre ord mange gode grunde til at sætte fokus på og arbejde med børns motoriske kompetencer.