Der er fokus på motorisk leg og bevægelse for de 0-3-årige med bevægelseskonceptet Tumlekaravanen. Dagtilbud i hele landet kan få inspiration til en hverdag med mere fysisk aktivitet ved at bestille Tumlekaravanens online læringsmaterialer, der sætter bevægelsesglæden i centrum, og gør det nemmere at sætte rammerne for en hverdag fyldt med tumleri og sansemotorisk udvikling. Alt materiale kan bestilles og downloades ganske gratis! Find det her.

Fra januar 2021 besøger Tumlekaravanens tumleinstruktører en række dagtilbud i udvalgte kommuner og afvikler en bevægelsesdag i det enkelte dagtilbud. Tumleinstruktøren vil sætte gang i forskellige tumlelege med børnene og inspirere til en hverdag med mere fysisk aktivitet ud fra de rammer og muligheder, der er til rådighed i dagtilbuddet. Formålet er at styrke børnenes motorik og give dagplejere og pædagoger inspiration og konkrete redskaber, der gør det nemmere at arbejde med børns motoriske kompetencer gennem leg og bevægelse.

Her på siden kan du læse meget mere om Tumlekaravanen og se, hvilke kommuner vi besøger. Du kan også downloade materialer og musik, og se billeder fra Tumlekaravanens besøg rundt om i landet.

 

 

Tumlekaravanen er et bevægelseskoncept udviklet af Børneulykkesfonden.
Projektet er støttet af Nordea-fonden, der støtter gode liv, og har særligt fokus på aktiviteter, der får flere børn til at blomstre.