Sådan kan I få skattefradrag for virksomhedens bidrag

  Når I som virksomhed støtter en velgørende organisation, er virksomheden fradragsberrettiget op til 18.300 kr. per år (2024). Vi indberetter jeres donation til SKAT, hvis vi kender jeres CVR-nummer. Udfyld formularen – så sørger vi for, at I helt automatisk får fradrag.

  Find de hyppigst stillede spørgsmål og svar længere nede på siden.

  Tak for jeres bidrag.

   Spørgsmål og svar

   Vi har samlet svar på de hyppigst stillede spørgsmål på denne side og håber, du finder de informationer, du har brug for. Ellers er du velkommen til at kontakte os.

   Kan vi som virksomhed for skattefradrag for vores donation?

   Ja, når virksomheder støtter velgørende organisationer, er virksomheden fradragsberettiget op til 17.700 kr. pr. år. Jfr. Ligningsloven § 8 A.

   Vi indberetter indbetalte donation til SKAT på virksomhedens CVR-nr. (hvis I oplyser jeres CVR nummer). Indberetning er en betingelse for fradrag.

   OBS! I er selv ansvarlig for at oplyse om jeres donationen i selvangivelsen og kunne fremlægge kvittering for jeres donation.

   Kan bidraget trækkes fra som en driftsomkostning?

   Når der indgår et element af mod-ydelse (fx markedsføring) i forbindelse med et sponsorat, har virksomheden som hovedregel fradrag for hele beløbet som driftsudgift.

   Det er op til virksomheden selv at bedømme, evt. efter samråd med virksomhedens revisor, om beløbet kan fratrækkes som en driftsomkostning (fx reklameudgift) (Jfr. statsskattelovens § 6.).

   Mange tak for jeres støtte!