3D-printere

3D-printere er smarte og yderst populære. De dukker op i flere af de danske hjem, hvor de er behjælpelige med at producere diverse ting og sager, som vi kan bruge i hverdagen. Brugen af 3D-printere i hjemmet er stadig relativt nyt. Derfor er der endnu ikke udfærdiget evalueringer og konkrete sikkerhedsstandarder for 3D-printere til brug i hjemmet. Alligevel er det dog vigtigt at huske på, at en 3D-printer er en maskine, som man bør anvende med omtanke.

3D-printere må ikke anvendes af børn

En 3D-printer er en maskine, der er tilsluttet strøm, består af flere varme dele, og som laver mange uventede bevægelser i udformningen af et produkt. Af den grund er en 3D-printer ikke egnet til børn, da børn let kan brænde sig og ikke kan forudse printerens bevægelser. En 3D-printer arbejder med temperaturer, der er op til 220 grader. Udover at man kan brænde sig, er der også en øget risiko for brandfare pga. de høje temperaturer. Derfor anbefales det, at en tændt 3D-printer til alle tider skal være under opsyn af en voksen.

Foruden de høje temperaturer udleder en tændt 3D-printer både gasser og ultrafine partikler, der kan forårsage hovedpine og irritation i luftvejene og øjnene. Derfor anbefales det, at printeren står i et rum med ventilation, eller at der luftes grundigt ud efter brug.

Produktion af legetøj på 3D-printer

3D-printere i hjemmet bliver bl.a. brugt til produktionen af legetøj. Ulempen ved det er, at selvproduceret legetøj ikke bliver testet som professionelt produceret legetøj. Legetøj produceret med 3D-printer i hjemmet kan indeholde indvendige fejl og ru overflader. Samtidig kan der være tale om produktfejl, som man ikke selv er opmærksom på, når man har det færdige produkt, eller der kan være smådele, som man risikerer, at børn putter i munden. Derfor kan man ikke være sikker på, at det producerede legetøj er sikkert for børn at lege med. Produktfejlene kan bl.a. øge risikoen for klemmeskader, kvælning, øjenskader og risikoen for at skære sig. Det anbefales derfor, at børn leger med legetøj, der er professionelt produceret og lever op til aktuelle standarder for børnesikkerhed.

5 gode råd om 3D-printere i hjemmet

  1. Det er vigtigt, at en tændt 3D-printer altid er under opsyn af en voksen.

  2. Vær opmærksom på, at en tændt 3D-printer udleder skadelige dampe og partikler.

  3. Husk, at 3D-printere ikke er egnet til børn.

  4. Vær opmærksom på, at legetøj produceret på en 3D-printer kan indeholde fejl, der øger risikoen for klemmeskader, kvælning, øjenskader m.m.

  5. Det anbefales, at børn ikke leger med legetøj, der er produceret på en 3D-printer i hjemmet.

Kilde: UL Demko