Større forbrændinger

Større forbrændinger (2. og 3. grad) er forbrændinger, hvor huden ikke længere er intakt. Her er en række ting, du bør være opmærksom på.

Læge eller skadestue bør opsøges ved:

  • Forbrændinger større end en 5 krone.

  • Forbrændinger med sorte eller væskende sår.

  • Forbrændinger i eller omkring ansigtet, håndfladerne, under fødderne eller i skridtet.

  • Forbrændinger, der strækker sig over et led, eller begrænser et leds bevægelse.

Ring 1-1-2 ved:

  • Forbrændinger større end et område, der svarer til personens arm.

  • Forbrændinger, der går hele vejen rundt om en arm, et ben, kroppen eller nakken.

  • Forbrændinger der gør, at personen bliver svær at tale med, mister bevidstheden eller får problemer med at trække vejret.