Kort om førstehjælp

En ulykke kan være både voldsom, ubehagelig og ikke mindst uoverskuelig. Derfor har man typisk en tendens til at holde sig tilbage, da man er bekymret for at gøre noget forkert. I den sammenhæng er det vigtigt at huske på, at det altid er bedre at handle end slet ikke at gøre noget.

Handling i sig selv har en stor betydning i en ulykkessituation, da det i sidste ende kan gøre en stor forskel. En af de vigtigste egenskaber, når det handler om håndteringen af en ulykke, er at kunne forholde sig roligt. Når du er rolig, kan du nemmere bevare overblikket og derved overskue situationen bedre, hvilket i sidste ende danner grundlaget for at kunne yde førstehjælp.

Sådan skal du handle, når du oplever en ulykke:

  • Få overblik over selve ulykken og skab sikkerhed ved at afværge evt. farer.

  • Forhold dig til den tilskadekomne – tjek om personen er ved bevidsthed, trækker vejret, har synlige skræmmer m.m.

  • Tilkald hjælp – ring 1-1-2 eller brug 112-app’en. Det er vigtigt, at du roligt fortæller om situationen, så ingen vigtige oplysninger går tabt.

  • Udøv førstehjælp.

Du kan læse mere om 112-app’en her.