Generelt om forgiftninger

Små børn undersøger deres omgivelser ved at putte ting i munden. Dette inkluderer desværre også ting, der kan forårsage forgiftning, såsom kemikalier, medicin, vitaminpiller, cigaretskodder eller giftige bær og planter. Opbevar derfor altid disse ting uden for børns rækkevidde. Alle kemikalier er markeret med et farepiktogram, som viser dig, hvilke farer produktet er forbundet med. Du kan læse mere om de forskellige farepiktogrammer her.

Symptomer ved forgiftninger:

 • Opkastning

 • Forvirring og åndedrætsbesvær

 • Bevidstløshed

 • Kramper

Forgiftninger på huden

Hvis dit barn har fået noget giftigt på huden, så skyl med rigeligt vand. Vask bagefter med sæbe og skyl godt igen.

Forgiftninger i øjnene

Hvis dit barn får gnedet noget giftigt i øjnene, så skyl med en blød vandstråle fra et rent drikkeglas. Hold øjnene åbne, så skylningen bliver effektiv. Husk at fjerne eventuelle kontaktlinser.

Sådan gør du ved uheld:

 • Er du i tvivl om, hvorvidt noget barnet har indtaget er giftigt eller ej, så kontakt Giftlinjen på 82 12 12 12.

 • Ved åndedrætsbesvær, sløvhed, bevidstløshed eller kramper: Ring direkte til 1-1-2 og giv førstehjælp.

 • Fjern eventuelle rester fra munden med en finger, og skyl munden med vand.

 • Giv et glas væske, f.eks. mælk eller vand.

 • Hvis det er et ætsende eller irriterende stof, er det specielt vigtigt straks at give væske for at fortynde og skylle. Giv dog ikke mere end ét glas.

 • Undlad at give væske til en person, som er sløv, eller som ikke vil drikke.

 • Forsøg kun at fremkalde opkastning, når der er indtaget et stærkt giftigt stof, og når det kan gøres uden risiko. Fremkald aldrig opkastning, hvis der er risiko for, at personen har indtaget et ætsende stof.

 • Giv lidt mælk eller flødeis, hvis der er tale om et petroleumsprodukt.

Kilde: Giftlinjen