Førstehjælp for børn

Børn bliver typisk bange, når de oplever en ulykke. Derfor kan man som forælder også være i tvivl om, hvad et barn egentlig kan i sådanne situationer. Faktisk kan et barn helt ned i børnehavealderen handle ud fra de præmisser, som en voksen skal handle ud fra, når der sker en ulykke.

Et barn i børnehavealderen kan nemlig …
… gøres bevidst om vigtigheden af sin egen sikkerhed i en ulykke.
… kalde efter en voksen, hvis ulykken kræver hjælp fra en voksen.
… yde omsorg og trøste en tilskadekommen.
… lære at ringe 1-1-2.

Forklar dit barn, hvad førstehjælp er

Det kan være svært for et barn at forstå, hvad førstehjælp er for en størrelse. Samtidig kan det som forælder virke uhåndgribeligt at sætte sit barn ind i en så alvorlig situation, som en ulykke.  Her er derfor en guide til, hvordan du kan sætte dit barn ind i, hvad førstehjælp er:

  • Snak først med dit barn om, hvad en ulykke er. Dit barn har sikkert oplevet en mindre ulykke i børnehaven, som I kan tage udgangspunkt i.

  • Forklar dit barn, at man altid kan hjælpe, når der er sket en ulykke eller, når en er kommet til skade.

  • Introducer dit barn for førstehjælp og forklar, at der findes mange måder at give førstehjælp på.

Førstehjælp er mange ting

Det er vigtigt at huske på, at førstehjælp dækker over mange ting, da der sker både store og små ulykker. Derfor er det relevant at forklare dit barn om vigtigheden af at handle end slet ikke at gøre noget – al handling kan nemlig gøre en forskel.

Når du forklarer dit barn, hvordan man kan give førstehjælp, kan det være en fordel at tage udgangspunkt i konkrete situationer, som dit barn vil genkende fra sin egen verden:

  • Forklar dit barn, at man kan yde førstehjælp ved at trøste vedkommende, som har slået sig og derfor er ked af det.

  • Forklar dit barn, at førstehjælp også drejer sig om at rense sår og give plaster på.

  • Det er vigtigt, at du forklarer dit barn, at selvom man ikke selv kan gøre noget for at hjælpe den tilskadekomne, er det også en hjælp at tilkalde en voksen, som kan hjælpe.