Ætsninger på huden

Visse kemiske stoffer kan give irritationer og ætsninger, hvis de kommer i kontakt med huden. Også almindelige kemiske produkter, såsom rengørings-, opvaske- og vaskemidler, samt petroleumsprodukter og batterier kan være farlige.

Symptomer ved ætsninger på hud:

  • Irriteret hud (rødme, varme og smerte)

  • Åbne, sviende sår

  • Eventuel blæredannelse og væskende sår

Behandlingen af ætsninger er den samme som behandlingen af brandsår, men formålet er anderledes. Hvor formålet med at skylle et brandsår primært er nedkøling, er det ved ætsninger at fjerne det ætsende middel fra huden.

Hvis det er små børn eller spædbørn, der er udsat, så pas på, du ikke nedkøler barnet, når du skyller med vand.

Sådan gør du ved uheld:

  • Undgå selv at komme i kontakt med det ætsende produkt.

  • Hvis det ætsende produkt er pulver eller anden fast form, start da med at børste det væk fra personen.

  • Skyl med rindende vand i minimum 20 minutter.

  • Skyl med tempereret vand, ca. 25-34 grader.

  • Søg lægehjælp, eller ring 1-1-2.