Ætsninger i øjet

Ætsninger i øjet skyldes, at man har fået et ætsende stof eller et organisk opløsningsmiddel i øjet. Hvis dit barn har fået et ætsende stof i øjet, bør behandlingen startes så hurtigt som muligt for at undgå varig skade.

Symptomer ved ætsninger i øjet:

  • Smerter i øjet

  • Rødme i øjet

  • Lysskyhed

  • Tåreflod

  • Synsnedsættelse

Sådan gør du ved uheld:

  • Fjern briller og kontaktlinser.

  • Skyl øjet rigeligt med rindende vand i minimum 15 minutter.

  • Skyl fra næseroden og udad.

  • Søg læge eller skadestue.