EU’s økologilogo

Eftersom der er fælles økologiregler i EU, er der indført et EU-logo for økologi. Alle økologiske fødevarer, der færdigpakkes i EU, skal mærkes med EU’ økologilogo. Da det ikke er obligatorisk at anvende det røde Ø-mærke, så kan der være tilfælde, hvor de danske myndigheder har kontrolleret produktionen af en varer, som kun bærer EU's økologilogo på emballagen. Det er derfor heller ikke alle danske varer, der bærer både ø-mærket og EU's økologimærke.

Fortsæt med at læse

Ø-mærket

Fødevarer med Ø-mærket lever op til de regler, der gælder for økologiske fødevarer. Mærket fortæller altså, at det er de danske myndigheder, der har ført kontrol med den gård eller den virksomhed, der sidst har forarbejdet, pakket eller mærket et økologisk produkt. Mærket kan findes på økologiske produkter, der er helt eller delvist produceret i Danmark, eller som er pakket her i landet. Mærket kan altså også påsættes økologiske fødevarer fra udlandet, men påsætningen af mærket skal dog altid ske i Danmark.

Fortsæt med at læse

EU-Blomsten

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke – sammen med Svanemærket er det Danmarks officielle miljømærker. EU-Blomsten beskytter miljøet, begrænser brugen af skadelige kemikalier og sikrer god kvalitet. Når du vælger et produkt mærket med EU-Blomsten, er du med til at mindske miljøbelastningen – og uanset hvilket produkt du vælger, kan du være sikker på, at det er blandt de miljømæssigt bedste i sin kategori.

Fortsæt med at læse

Svanemærket

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. Målet med Svanemærket er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning. Derfor er Svanemærket baseret på en livscyklusbetragtning. Det betyder, at hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – er med i vurderingen, når kravene til svanemærkede produkter bliver fastsat. De specifikke kriterier afhænger af produkttypen.

Fortsæt med at læse

Tiltro til tekstiler-mærket

Tiltro til tekstiler-mærket bruges til tøj med færre skadelige stoffer/kemi end normalt. For at opnå mærket, testes tekstilet bl.a. for ulovlige stoffer og allergifremkaldende stoffer. Det betyder dog ikke, at materialerne er økologiske. Mærket er desuden ingen garanti for, at der er indgået skadelige stoffer under produktionen af tekstilet men er altså udelukkende en indikator for, at tekstilet ikke indeholder en lang række skadelige stoffer og kemikalier.

Fortsæt med at læse

Astma- og allergimærket

Astma- og allergimærket kan kendes på den blå krans. Mærket bruges ofte på plejeprodukter, vaskemiddel, sæbe o.l. og viser, at produkterne er gode, hvis man vil undgå allergi. Det kan være rigtig godt at gå efter, når du køber plejeprodukter til dit barn. Astma- og allergimærket garanterer dig, at produkterne ikke må indeholde unødige indholdsstoffer som f.eks. farvestoffer og produktsminke. Desuden er koncentrationen af alle indholdsstoffer vurderet i forhold til allergirisikoen.

Fortsæt med at læse

Advarselsmærkning 0-3 år

Legetøj, der kan være farligt for børn under tre år, skal være mærket med ordet ADVARSEL og en tekst eller symbol, som viser, at det sikkerhedsmæssigt ikke er egnet til børn under 3 år. Det kan f.eks. skyldes, at legetøjet indeholder smådele, som kan sluges eller sætte sig fast i halsen. Vær opmærksom på, at mærkningen ikke skal påføres, hvis legetøjet tydeligvis kun henvender sig til børn over 3 år.

Fortsæt med at læse

CE-mærket

var oprindeligt et mærke, der skulle muliggøre varernes fri bevægelighed på det europæiske marked. Efterhånden er mærket dog blevet markedsført som et forbrugermærke, hvilket har skabt en del forvirring omkring mærkets anvendelighed. Her kan du læse mere om, hvad CE-mærket egentlig betyder, og hvad du som forbruger kan bruge det til.

Fortsæt med at læse

Piktogram for gasser under tryk

Piktogrammet for gasser under tryk finder du på gasser i beholdere under tryk (2 bar eller højere). Disse gasser skal opbevares på et godt ventileret sted og må ikke stå i sollys. Sørg altid for, at alle slanger og fittings er tætte. Vær opmærksom på, at gas under tryk kan eksplodere ved opvarmning. Gasflasker kan desuden indeholde nedkølet gas, som kan give forfrysninger.

Fortsæt med at læse
Luk menu