Villads fra Valby – Sikker i trafikken

TRAFIKSIKKERHED I BØRNEHØJDE

Vidste du, at mange børn ikke kender til trafikreglerne og ikke ved, hvordan de skal færdes sikkert i trafikken? Derudover bliver mange børn kørt i skole/institution af deres forældre i stedet for at øge aktivitetsniveauet og styrke motorikken ved at tage cykeln. Det vil Børneulykkesfonden gerne gøre noget ved.

Sammen med forlaget Høst & Søn, illustratoren Dina Gellert og forfatteren Anne Sofie Hammer har vi udviklet læringskonceptet "Villads fra Valby – Sikker i trafikken" til institutioner og indskoling med fokus på læring om sikkerhed i trafikken. Materialet er bygget op omkring den populære børnebogsfigur, Villads fra Valby, som i lighed med alle andre børn færdes i trafikken hver dag.

Bliv trafiksikker i selskab med Villads fra Valby

TRAFIKLÆRING GENNEM LEG

  Formålet med læringskonceptet "Villads fra Valby – Sikker i trafikken" er at nedbringe antallet af alvorlige trafikulykker blandt børn i Danmark ved at have fokus på trafiklæring gennem leg. Vores ønske er, at flere børn bliver i stand til at agere sikkert i trafikken.

  Med afsæt i situationer, som børnene kender fra dagligdagen, behandles forskellige temaer, og gennem samtale, lege og aktiviteter bliver børn og voksne bedre til at færdes sikkert i trafikken. Der er lagt vægt på, at læringsmaterialet er nemt at gå til, og at det kan bruges fleksiblet, så det bedst muligt opfylder hver enkelt institution/skoles behov. 

   Materiale og indhold

   Indhold i læinrgspakken "Villads fra Valby – Sikker i trafikken"

   • 6 læringsplancher med rigt illustrerede Villads fra Valby trafikmylderbilleder, der giver lærere og pædagoger inspiration til en dialog med børnene omkring de forskellige trafiksituationer.
   • 1 stk. Villads fra Valby trafikbrætspil, hvor børnene leger sig til læring.
   • 1 stk Villads fra Valby trafikopgavehæfte fyldt med sjove opgaver og quiz.
   • 1 stk. lærer- og pædagoghenvendt aktivitetshæfte indeholdende vejledning og inspiration til igangsættelse af lege og aktiviteter om trafiktræning.
   • Pædagogisk vejledning til lærere og pædagoger. 
   • 25 stk. "Villads fra Valby køber slik" minibøger. 
   • 25 stk. forældrefoldere med information om kampagnen.
   • 25 stk. diplomer
   • Tre plakaer til ophæng i klassen/på stuen.
   • Mulighed for at downloade ekstramateriale. 

   Det at være med til at skabe initiativer, der kan støtte op om børns trafikvaner er helt centralt hos Børneulykkesfonden. For at forebygge trafikulykker – og i særlig grad de ofte meget alvorlige cykelulykker – er der altså god grund til at tage fat i de bløde trafikanters egen færdsel i trafikken gennem cykel- og trafiktræning. Ikke for at pådrage børnene ansvaret for forebyggelse af trafikulykker, men for at sætte ind med forebyggende initiativer så mange steder som muligt, ud fra præmissen om jo større indsats på området desto bedre.

   Henriette Madsen

   Generalsekretær hos Børneulykkesfonden