Indsatsområder

Børneulykkesfondens 3 indsatsområder er:

Hjemmet

Hvert døgn kommer ca. 100 børn i Danmark mellem 0-6 år til skade og må på skadestuen på grund af ulykker, som sker i og omkring hjemmet.

Generelt sker størstedelen af ulykker blandt børn i den aldersgruppe netop i og omkring hjemmet. En del af ulykkerne kan undgås, hvis forældrene er bevidste om, hvilke farer der lurer i børnehøjde. Med henblik på at nedbringe antallet af ulykker i hjemmet, vil Børneulykkesfonden have mere fokus på børnesikkerhed og forebyggelse af ulykker i hjemmet.

Trafikken

Det vurderes, at ca. halvdelen af alle børn, som kommer ud for en cykelulykke, ikke bruger cykelhjelm. Samtidig viser undersøgelser, at hele 26 % af alle børn ikke bruger reflekser, når de færdes i trafikken. Dette til trods for at børn med reflekser har 85 % lavere risiko for at blive overset i trafikken. Med henblik på at nedbringe antallet af børneulykker i trafikken, vil Børneulykkesfonden have mere fokus på sikkerhed og synlighed i trafikken.

Idræt / fritid

Der findes i dag ikke en fælles indsats overfor idrætsulykker, til trods for at idrætten er et område, hvor ca. 37.000 børn mellem 0-19 år, hvert år kommer til skade.

Antallet af idrætsskader stiger med alderen, og er størst blandt børn i alderen 10-19 år. Med henblik på at nedbringe antallet af idrætsskader vil Børneulykkesfonden have mere fokus på udvikling af børns motorik i en tidlig alder og dermed forebygge de ulykker, som kan ske senere hen pga. manglende motorisk udvikling, når børnene bliver lidt større.

Tal fra Statens Institut for Folkesundheds database Børn Sundhed viser, at antallet af førskolebørn med motoriske udfordringer er steget fra 25,9 % i 2012 til 31,4 % i 2014. Det understreger også, at der er behov for mere fokus på bevægelse blandt de små.

Næsten halvdelen af alle børn har allerede fra spædbarnsalderen problemer med en eller flere af de tre primære sanser – labyrintsansen, følesansen og stillingssansen. Disse tre sanser er hele grundlaget for en normal motorisk og adfærdsmæssig udvikling hos børn. Det er derfor vigtigt, at sunde vaner indarbejdes tidligt, da fysisk aktivitet styrker opbygningen af muskler, knogler, ledbånd og sener, samtidig med at leg og bevægelse udvikler og forbedrer børns motoriske færdigheder.

Jo bedre barnets motorik er, desto mindre er risikoen for alvorlige skader ved eksempelvis faldulykker.