Grundlæggere

Børneulykkesfonden blev stiftet i 2008 af H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, tilhørende Odense Universitetshospital, og Codan Forsikring. Begge parter har en interesse og et gensidigt engagement i børn og børns sikkerhed, som danner grundlag for stiftelsen af fonden. Codan Forsikring har som forsikringsselskab børneulykker tæt inde på livet og ved derfor, hvor ulykkerne især sker – og hvordan. Derfor er Codans viden værdifuld. Det samme gælder på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, som er landet største børnehospital. Her har man i 35 år forsket i ulykker, ikke mindst i børneulykker – og i en mere effektiv og nænsom behandling heraf.

Gensidigt engagement

Codan og H.C. Andersen Børne- og Ungehospitals gensidige engagement i børn og børns sikkerhed er grundlaget for samarbejdet. Codan og H.C. Andersen børnehospital skal sammen fremme forebyggelse, uddannelse og forskning af børneulykker med henblik på at reducere antallet af ulykker og følgerne af dette. Både Codan og H.C. Andersen Børne- og Ungehospital oplyser, at der frem for alt mangler forskning på dette område. Der savnes desuden omfattende statistisk materiale om børneulykker, hvilket er vigtigt både ved forebyggelse og forskning. Børneulykkesfonden vil være den fælles platform for formidling af forebyggende information og forsknings støtte.

Stifternes bidrag til fonden

Codan

Som medstifter af Børneulykkesfonden bidrager Codan til fondens arbejde på flere måder.

Administrationsomkostninger
Codan støtter op omkring en lang række administrative omkostninger, heriblandt:

  • Lokaler, inventar og diverse kontorartikler
  • Lageropbevaring

Frivilligt arbejde
Codan støtter Børneulykkesfonden med frivillig arbejdskraft til fondens arrangementer og aktiviteter.

Som ansat i Codan har man to betalte fridage, som må bruges på frivilligt arbejde.

Sponsorstøtte
Codan er hovedsponsor på en række af Børneulykkesfondens projekter, heriblandt:

H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Som medstifter af Børneulykkesfonden bidrager H.C. Andersen Børne- og Ungehospital med følgende:

Forskning
Ulykkes Analyse Gruppen er en forskningsinstitution tilhørende Odense Universitetshospital, der støtter Børneulykkesfondens arbejde med dataindsamling og rapporter inden for ulykkesområdet. På den måde kan Børneulykkesfonden løbende holde sig orienteret om udviklingen af børneulykker.

Fageksperter
Læger, forskere og hospitalspædagoger ved Odense Universitetshospital understøtter fondens arbejde med deres specialviden inden for ulykkesområdet.

Cases
H.C. Andersen Børne- og Ungehospital støtter Børneulykkesfonden med cases fra det virkelige liv. Disse cases fungerer som talspersoner ved fondens projekter og indsatser, og er med til at understøtte Børneulykkesfondens budskaber.