Ansvarlighed

Børneulykkesfonden er medlem af brancheforeningen ISOBRO, og fondens regnskabsrutiner og etiske retningslinjer følger dermed ISOBROs anbefalinger.

European Child Safety Alliance

På europæisk plan repræsenterer Børneulykkesfonden Danmark i det europæiske råd for børnesikkerhed, European Child Safety Alliance, hvor 30 lande arbejder tæt sammen for at sikre børn bedst muligt på tværs af landegrænser.  Børneulykkesfonden vil stræbe efter at få implementeret de samme sikkerhedstiltag i Danmark, som har vist sig at være effektive til at nedbringe det høje antal af børneulykker i andre lande, og samtidig give egne gode erfaringer videre.

”Det er vigtigt, at Danmark er repræsenteret i det europæiske samarbejde, så vi kan bidrage til at forbedre niveauet for børnesikkerhed i både Danmark, men også i resten af Europa, samtidig med at vi kan lære rigtig meget af de andre landes erfaringer. Medlemskabet er desuden et vigtigt skridt på vejen for Børneulykkesfonden i vores bestræbelser på at blive endnu bedre til at øge sikkerheden for de danske børn,” siger Henriette Madsen, Generalsekretær i Børneulykkesfonden.

Læs mere på http://www.childsafetyeurope.org/

European Road Safety Charter

Børneulykkesfonden har forpligtet sig til at tage del i ansvaret for trafiksikkerheden i Europa, herunder Danmark ved at underskrive ‘European Road Safety Charter’ som national ansvarlig.

European Road Safety Charter er en europæisk sammenslutning af virksomheder, foreninger, forskningsinstitutter og offentlige myndigheder. Deltagerne forpligter sig til at gennemføre konkrete aktiviteter og dele deres erfaringer med henblik på at løse trafiksikkerhedsmæssige problemer. Sammenslutningens formål er at mindske antallet af trafikofre.

Læs mere på www.erscharter.eu