Gratis trafiklæringsmateriale

til skoler og institutioner

Kampagnepakken indeholder:

  • 25 minibøger: “Sofus og Sofia til Kids Tour”

  • 25 forældrefoldere med information om Kids Tour-trafiklæring

  • 25 diplomer til børnene, til når de har gennemført trafikopgaver og trafiklege

  • Pædagogik vejledning til pædagoger/lærere – online

  • Et hæfte med trafikopgaver og trafiklege til brug af lærere/pædagoger

Derudover er der fri adgang til ekstra downloads af alt det trykte materiale.

Gratis trafiklæringsmateriale

Tilbuddet er kun til Kids Tour-kommuner. Der tildeles 40 sæt pr. kommune. Skolerne/institutionerne forpligter sig på at afholde forløbet forud for at jeres by får Kids Tour til kommunen.

Download af ekstra materialer:
Når du har valgt at få tilsendt materialet, har du mulighed for at få tilsendt ekstra materiale. Ønsker du ekstra materiale, skal du sende en mail til buf@borneulykkesfonden.dk.

Cykling er både sundt og sjovt, og når man lærer færdselsreglerne at kende, er det også en god transportform. I det gratis materiale “Sofus og Sofia til Kids Tour” kommer man med børnene i skole, og lærer om trafikken gennem leg og aktiviteter, der kan gøre børnene mere cykelsikre og bedre klædt på til at færdes i trafikken.

“Sofus og Sofia til Kids Tour” henvender sig til de ældste børn i børnehaven og børn i 0. og 1. klasse.
Gennem leg, teori og øvelser arbejder børnene sig igennem de forskellige læreplanstemaer, samtidig med at de udvikler deres cyklefærdigheder og adfærd i trafikken. Pakken er bygget op omkring historien om Sofus og Sofia, som lærer om trafik- og cykelsikkerhed, og underbygges af opgaver, både fysisk på cyklen og på papir.

Cykeltræning og ulykkesforebyggelse
Udgangspunktet for læringsmaterialet er, at leg og læring går hånd i hånd, og at den bedste læring bygger på et samspil mellem det kognitive, det kropslige, dialog, bevægelse, inddragelse, aktivitet og lyst.

Børneulykkesfonden ønsker med “Sofus og Sofia til Kids Tour” at skabe initiativer, der kan støtte op om børns trafikvaner og de forskellige læreplanstemaer, herunder ”Alsidig personlig udvikling” og ”Krop, sanser og bevægelse”, så børnene opnår større bevidsthed om sig selv og andre i trafikken og ser cyklen som en transportform, som både er sikker og bidrager til fysisk aktivitet i hverdagen.

Træning både i og uden for hjemmet
Der er til undervisningsmaterialet udarbejdet en pædagogisk vejledning, som sikrer, at undervisningen følger de opstillede læringsmål for institutioner og til børn i 0. og 1. klasse, så lærere og pædagoger har de bedste forudsætninger for at følge forløbet fra ende til anden eller at plukke i materialet, så der netop arbejdes inden for de læreplanstemaer, som er relevante for den enkelte gruppe af børn. Med forældrefolderne bliver det let at informere forældrene om skolens/institutionens arbejde med forløbet og samtidig skaber det grundlag for fortsat læring i hjemmet.

Kids Tour arrangeres af Børneulykkesfonden

    Overskuddet går ubeskåret til Børneulykkesfonden for at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.