Om kampagnen

Brandsikkerhed i børnehøjde

Formålet med kampagnen Glød og Flamme er, at børn på en legende måde får skabt gode vaner omkring brandsikkerhed i både hjemmet og institutionen. Gennem samtaler, lege og forskellige aktiviteter kan børnene udvikle en mere sikker og hensigtsmæssig adfærd i forhold til ild og brand.

Leg forbereder børn på fremtiden. I legen kan barnet handle med betydningsfulde aspekter af virkeligheden på en hensigtsmæssig måde, hvor de kan eksperimentere og afprøve forskellige idéer og handlemuligheder inden for trygge rammer. Det er vigtigt, at børn allerede i børnehavealderen lærer om brandsikkerhed og hvordan de skal handle, hvis der opstår ildebrand.
Læs mere om materialet og hvordan I kan arbejde med Glød og Flamme, så forløbet passer til netop jeres behov og ressourcer her: Kom godt i gang – skræddersy jeres eget forløb.

Glød og Flamme kampagnen er inspireret af lignende kampagner til børn på Island og i Norge. Derudover støtter kampagnen op om 7 kernebudskaber i forhold til børn og brandsikkerhed som DPU, Beredskabsstyrelsen og Trygfonden har udarbejdet til materialet ”Lær om brand”.

Kampagnen er finansieret af Tips- og Lottomidler fra Ministeriet for Børn og Undervisning