Inspirationsskabelon til ildhatte kan downloades her

Diplomer og informationsfolder til forældrene følger ikke med i den pakke, I får tilsendt, men kan downloades og printes her på siden.Materialet er gratis og kan downloades eller rekvireres per post for 125 kr., som dækker porto, emballage og administration.Ekstra hjelme kan bestilles mod en merpris på 3 kr. + forsendelsesomkostninger. Bestillingen af ekstra hjelme skal ske på mail: buf@borneulykkesfonden.dk