Kom godt i gang – skræddersy jeres eget forløb

Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden har udviklet et kampagnemateriale, der skal gøre det så nemt som muligt for pædagoger og lærere at tilrettelægge et forløb, der passer til netop jeres ressourcer og behov. Som samlet pakke kan I således rekvirere følgende materialer:

  • 11 temaplancher
  • Pædagogisk vejledning
  • Plakat til institutionen
  • 2 brandhjelme og 2 brandveste
  • Diplomer til børnene efter afsluttet forløb*
  • Informationsfolder til forældre*

*Diplomer og informationsfolder til forældrene følger ikke med i den pakke, I får tilsendt, men kan downloades og printes her.

Ekstra hjelme kan bestilles mod en merpris på 3 kr. + forsendelsesomkostninger. Bestillingen af ekstra hjelme skal ske på mail: buf@borneulykkesfonden.dk

 

Temaplancherne

Af de 11 temaplancher kan I vælge at arbejde med nogle af dem, udelade andre og på den måde skræddersy jeres eget forløb. I kan også supplere med aktiviteter, som I selv finder på og invitere børnene med til dette.

På forsiden af hver temaplanche finder I en illustration, som understøtter det enkelte tema, og på bagsiden er der en pædagogisk vejledning med forslag til, hvordan I konkret kan arbejde med temaerne. Her finder I både samtaleemner, lege, øvelser og andre kreative aktiviteter.

Gennem teori og praksis lærer børnene således på en anderledes og sjov måde om brandsikkerhed.

 

Den pædagogiske vejledning

I den pædagogiske vejledning kan du læse om, hvordan Glød og Flamme materialet støtter op om Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner.

Du kan få inspiration til, hvordan I forbereder kampagneforløbet samt anbefalinger til, hvordan I synliggør kampagneplakaten og temaplancherne, så de understøtter børnenes læring.

Bagerst i vejledningen finder du desuden teksten fra temaplancherne, så du har en mindre fysisk udgave ved hånden, når du forbereder forløbet eller arbejder med temaerne i praksis.

Bestil materialet her.