Gode råd om børn og ild

Som voksen i børnehaven er du en vigtig rollemodel, og det er vigtigt at lære børnene, hvordan man omgås ild med respekt. Det handler ikke om at opstille en række forbud, men at I sammen kan forebygge alvorlige ulykker ved at tale om, hvad man skal gøre, hvis der opstår brand. Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden ønsker at udbrede syv kernebudskaber om børn og ild.

Læs dem her:

Kernebudskaber om børn og ild

Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder

 • Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder
 • Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, i tilfælde af brand
 • Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2
 • Børn skal være forsigtige ved brand frem for at påtage sig helterollen
 • Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne
 • Børn skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild kun må foregå sammen med voksne

Husk, at det altid er de voksnes ansvar at sørge for institutionens eller hjemmets brandsikkerhed.

Brandsikre råd til hjemmet

Opsæt røgalarmer

 • Der skal minimum være én røgalarm på hver etage i boligen. Det er vigtigt, at man husker at afprøve sin røgalarm en gang om måneden og udskifte batterier en gang om året.

Anbring ikke brændbare ting på trappen

 • Trappen er en flugtvej. En brand her kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal trappen holdes fri for brændbare ting som barnevogne, aviser, pap mm.

Blokér ikke trappen

 • Trappen er din vej ud og brandmændenes vej ind, hvis det brænder. Sørg derfor altid for at trappen er ryddet. Ambulancepersonalet med båre skal også kunne komme frem.

Hold lofter, kældre og trapper lukkede og aflåste

 • Låste døre mindsker risiko for påsatte brande.

Begræns branden!

 • Brænder det i din lejlighed – gå ud og luk døren efter dig – undgå at låse den – så branden og den giftige røg ikke spreder sig så hurtigt til trappen.

Gå aldrig ud på en røgfyldt trappe!

 • Brænder det hos din nabo og trappen er røgfyldt – så bliv i din lejlighed!
 • Ring 1-1-2, så hjælper brandvæsenet dig ud

1) Kilde

 • Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden støtter op om de syv kernebudskaber, som også kan findes i materialet ”Lær om brand”, der er udviklet i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, Danmarks Pædagogiske Universitet og Trygfonden