Glød og Flamme

Brandsikkerhed i børnehøjde

Vidste du, at 2 ud af 3 børn i alderen 3-5 år ikke ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand?

Det vil Hovedstadens Beredskab og Børneulykkesfonden gerne gøre noget ved, og derfor har vi i samarbejde udviklet kampagnen Glød og Flamme målrettet børnehaver. Gennem samatler, lege og forskellige aktiviteter sætter materialet fokus på brandsikkerhed og en sikker og hensigtmæssig adfærd i forhold til ild og brand.

Gode råd om børn og ild

  Som voksen er du en vigtig rollemodle, og det er vigtig at lære børnene, hvordan man omgås ild med respekt.

  • Børn skal redde sig selv først, hvis det brænder.
  • Børn skal tilkalde en voksen, hvis det brænder.
  • Børn skal stole på, at voksne vil hjælpe, og ikke straffe, i tilfælde af brand.
  • Børn skal have kendskab til at ringe 1-1-2-
  • Børn skal være forsigtige ved brand frem for at påtage sig helterollen.
  • Børn skal vide, at ild kun må tændes sammen med voksne.
  • Børne skal vide, at det er acceptabelt og normalt at være fascineret af ild, men at brug af ild kun må foregå sammen med voksne.

   Materiale og indhold

   GLØD OG FLAMME

   Formålet med Glød og Flamme er, at børn på en legende måde får skabt gode vaner omkring brandsikkerhed i både hjemmet og institutionen. Leg forbereder børn på fremtiden. I legen kan barnet handle med betydningsfulde aspekter af virkeligheden på en hensigtsmæssig måde, hvor de kan eksperimentere og afprøve forskellige idéer og handlemuligheder inden for trygge rammer. Materialet består af følgende:

   • 11 temaplancher
   • Pædagogisk vejledning
   • Plakat til institutionen
   • 2 brandhjelme og 2 brandveste

   Derudover kan der printes diplomer og forældrefolder.

   Brandsikkerhed i hjemmet og institutionen

   Husk, at det altid er de voksnes ansvar at sørge for institutionens eller hjemmets brandsikkerhed.

   • Opsæt røgalarmer

    Der skal minimum være én røgalarm på hver etage i boligen. Det er vigtigt, at man husker at afprøve sin røgalarm en gang om måneden og udskifte batterier en gang om året. 

   • Anbring ikke brændbare ting på trappen

    Trappen er en flugtvej. En brand her kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal trappen holdes fri for brændbare ting som barnevogne, aviser, pap m.m.

   • Blokér ikke trappen

    Trappen er din vej ud, og brandfolkenes vej ind, hvis det brænder. Sørg derfor altid for, at trappen er ryddet. Ambulancepersonalet med båre skal også kunne komme frem.

   • Hold lofter, kældre og trapper lukkede og aflåste

    Låste døre mindsker risiko for påsatte brande.

   • Begræns branden!

    Brænder det i dit hus eller din lejlighed – gå ud og luk døren efter dig – så branden og den giftige røg ikke spreder sig så hurtigt. 

   • Gå aldrig ud på en røgfyldt trappe

    Brænder det hos naboen i bygningen, og er trappen røgfyldt, så bliv i din lejlighed. Ring 1-1-2 så hjælper brandvæsenet dig ud.

   I samarbejde med

   Kampagnen Glød og Flamme er udarbejdet i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.