Til skoler – Førstehjælp i børnehøjde og fælles mål

Førstehjælp i Børnehøjde understøtter kompetenceområdet “Ulykkeshåndtering og Færdselslære” og er udviklet med henblik på at give lærerne et redskab til at undervise eleverne i livreddende førstehjælp, som er lovpligtig for Folkeskolen.

Kompetenceområdet Ulykkeshåndtering og Færdselslære

Kompetenceområdet “Ulykkeshåndtering” er en del af det obligatoriske Færdselslære og har som udgangspunkt at “eleven kan hjælpe i forbindelse med tilskadekomst på skolens område”. (Se hele faghæftet for færdselslære på emu.dk)

Færdigheds- og vidensområder

Der indgår fire færdigheds- og vidensområder i kompetenceområdet Ulykkeshåndtering hhv. “Skab sikkerhed”, “Vurdering af tilskadekommen”, “Tilkald hjælp” og “Førstehjælp”.
Herunder fremgår det, hvilke plancher, der er særligt knyttet til de fire områder. På plancherne er der under afsnittet “Viden om førstehjælp og læringsmål” udspecificeret hvilke læringsmål materialet lægger op til indenfor de forskellige områder og temaer.
Førstehjælp i Børnehøjde er rettet mod indskolingen og her henvises derfor til Fælles Mål for Færdselslære Bh.kl.- 3 kl.

Skab sikkerhed

Færdighedsmål: “Eleven kan sikre tilskadekomne ved ulykker på skolens område”.
Vidensmål: “Eleven har viden om sikring af tilskadekomne på skolens område”.

Plancher og aktiviteter: Planchen “Hvad er førstehjælp” har – udover en introduktion til emnet – fokus på hvordan man kan sikre tilskadekomne.

Vurdering af tilskadekommen

Færdighedsmål: “Eleven kan identificere om tilskadekomne er ved bevidsthed”.
Vidensmål: “Eleven har viden om kendetegn for bevidstløshed”.

Plancher og aktiviteter: Plancherne “Hjælp og vurdering af tilskadekommen” samt “Stabilt sideleje” omhandler vurdering af tilskadekomne, herunder identifikation af én der er bevidstløs, og hvordan man forholder sig til denne.

Tilkald hjælp

Færdighedsmål: “Eleven kan tilkalde hjælp fra en voksen”
Vidensmål: “Eleven har viden om, hvordan man tilkalder hjælp”

Plancher og aktiviteter: At tilkalde hjælp hos en voksen der er i nærheden, er et gennemgående tema i plancherne. Derudover omhandler planchen “Ring 1-1-2” specifikt, hvordan man tilkalder hjælp hos alarmcentralen.

Førstehjælp

Færdighedsmål: “Eleven kan lægge tilskadekomne i stabilt sideleje og behandle slag og skrammer”
Vidensmål: “Eleven har viden om stabilt sideleje og behandling af småskader”

Plancher og aktiviteter: Plancherne “Sår og Skrammer” samt “Stabilt sideleje” har fokus på dette viden- og færdighedsområde.